Освітні програми


2022 рік

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Факультет германської філології

Англійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Німецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (німецька мова і друга західноєвропейська мова)

Факультет романської філології і перекладу

Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад

Італійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Новогрецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (іспанськамова і друга західноєвропейська мова)

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (французька і друга західноєвропейська мова)

Факультет перекладознавства

Англійська мова: усний і письмовий переклад

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад

Англійська мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад у бізнес-комунікації

Німецька мова і друга іноземна мова: усний і письмовий переклад

Факультет сходознавства

Перська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Китайська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Корейська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

Арабська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова

Японська мова і література та переклад, західноєвропейська мова

Факультет туризму, бізнесу і психології

Менеджмент комерційної діяльності

Маркетинг і реклама

Практична психологія

Туристичне обслуговування

Факультет слов'янської філології

Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

Російська мова і друга іноземна мова

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Факультет германської філології

Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (нідерландська мова та друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

Факультет романської філології і перекладу

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова)

Іспанська мова і друга  західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

Факультет перекладознавства

Перекладознавство: професійно-орієнтований переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Перекладі міжкультурна комунікація (німецька мова  і  друга  іноземна  мова)

Факультет сходознавства

Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання

Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання

Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання

Східна філологія: корейська мова і література, переклад, методика навчання

Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

Східна філологія: мова гінді та індійська література, переклад, методика навчання

Східна філологія: японська мова і література, переклад, методика навчання

Факультет туризму, бізнесу і психології

Управління та адміністрування бізнес-процесами

Маркетинговий менеджмент

Психологічні дослідження і консультування

Туризмознавство

Факультет слов'янської філології

Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

Російська мова і література, англійська мова і методика їх викладання

 

 


 

2021 рік

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Факультет германської філології
Факультет романської філології і перекладу

Іспанська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Французька мова і література, друга іноземна мова, переклад

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (французька мова і друга західноєвропейська мова)

Іноземні мови та літератури, методика навчання іноземних мов і зарубіжної літератури (іспанська мова і друга західноєвропейська мова)

Теорія і практика перекладу з французької мови і другої іноземної мови

Теорія і практика перекладу з новогрецької мови і другої іноземної мови

Теорія і практика перекладу з португальської мови і другої іноземної мови

Теорія і практика перекладу з італійської мови і другої іноземної мови

Теорія і практика перекладу з іспанської мови і другої іноземної мови

Італійська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Португальська мова і література, друга іноземна мова, переклад

Новогрецька мова і література, друга іноземна мова, переклад

Факультет перекладознавства
Факультет сходознавства
Факультет туризму, бізнесу і психології
Факультет слов'янської філології

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Факультет германської філології

Викладання європейських мов на основі комбінованих технологій (англійська мова і друга західноєвропейська мова)

Світова література і художній переклад (англійська мова і друга іноземна мова)

Сучасні філологічні студії (англійська мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (англійська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (німецька мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Сучасні філологічні студії (нідерландська мова та друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

Англійська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у вищих навчальних закладах

Німецька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

 

Факультет романської філології і перекладу

Сучасні філологічні студії (іспанська мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Сучасні філологічні студії (французька мова і друга іноземна мова): лінгвістика і перекладознавство

Іспанська мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

Французька мова і друга західноєвропейська мова, зарубіжна література, методика навчання іноземних мов і культур у закладах вищої освіти

Переклад (новогрецька)

Переклад і міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

Переклад і міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

Переклад і міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (французька мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (новогрецька мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (іспанська мова і друга іноземна мова)

Сучасні лінгвістичні і перекладознавчі студії та міжкультурна комунікація (італійська мова і друга іноземна мова)

 

Факультет перекладознавства
Факультет сходознавства

Східна філологія: арабська мова і література, переклад, методика навчання

Східна філологія: мова іврит і єврейська література, переклад, методика навчання

Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання

Східна філологія: перська мова і література, переклад, методика навчання

Східна філологія: китайська мова і література, переклад, методика навчання (денна форма здобуття освіти, заочна форма здобуття освіти)

Східна філологія: японська мова і література, переклад, методика навчання

Східна філологія: корейська мова і література, переклад, методика навчання

Східна філологія: мова гінді та індійська література, переклад, методика навчання

Галузевий переклад: китайська мова, англійська мова

Галузевий переклад: корейська мова, англійська мова

Галузевий переклад: турецька мова, англійська мова

Галузевий переклад: японська мова, англійська мова

Галузевий переклад: арабська мова, англійська мова

Галузевий переклад: мова гінді, англійська мова

Галузевий переклад: перська мова, англійська мова

Мова іврит, єврейська література, англійська мова та методика їх викладання

Китайська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

Японська мова і література, англійська мова та методика їх викладання

 

Факультет туризму, бізнесу і психології
Факультет слов'янської філології
Joomla Plugins

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти