Кафедра менеджменту і маркетингу

 

ГРАФІК ПРОВЕДЕННЯ КОНСУЛЬТАЦІЙ
науково-педагогічними працівниками кафедри менеджменту і маркетингу у I семестрі 2021-2022 н. р.

Інформація про кількісні показники видів і результатів професійної діяльності

 


 

"Місія кафедри менеджменту і маркетингу – забезпечення інтелектуального розвитку та можливостей самореалізації молоді, підготовка висококваліфікованих професіоналів нового покоління – лідерів у сфері менеджменту та маркетингу".

Кафедра менеджменту і маркетингу – випускова кафедра факультету туризму, бізнесу і психології КНЛУ, яка забезпечує підготовку фахівців за такими рівнями вищої освіти:

Перший (бакалаврський) рівень
•    спеціальність 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою Менеджмент комерційної діяльності (денна форма здобуття освіти)
•    спеціальність 075 Маркетинг за освітньо-професійною програмою Маркетинг і реклама (денна форма здобуття освіти)

Другий (магістерський) рівень
•    спеціальність 073 Менеджмент за освітньо-професійною програмою Управління та адміністрування бізнес-процесами (денна та заочна форми здобуття освіти)
•    спеціальність 075 Маркетинг за освітньо-професійною програмою Маркетинговий менеджмент (денна та заочна форми здобуття освіти)


Терміни навчання:
перший (бакалаврський) рівень  – 4 роки
другий (магістерський) рівень – 1 рік і 4 місяці

У межах визначених спеціальностей здійснюється підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі менеджменту і маркетингу для роботи на підприємствах і в організаціях різних форм власності та типів господарювання.

Основні професійні функції випускників – це управлінська, аналітична,маркетингова,  інноваційна, проектна, рекламна, комерційна  діяльність організацій; бізнес-планування, прогнозування, розробка маркетингових стратегій,  просування товарів і послуг на внутрішній чи міжнародний ринок; контролювання та регулювання операційних процесів; Інтернет - маркетинговий та мерчендайзинговий супровід. Дані функції реалізуються завдяки глибоким мовним комунікаціям наших випускників із відповідною бізнес-лексикою, які  вивчають дві іноземні мови:
•    англійську
•    західноєвропейську  (за вибором студента)

 

Історія кафедри

Кафедра менеджменту і маркетингу бере початок із 90-х років ХХ століття, коли були об'єднані кафедри соціально-економічних наук та політичної економії. Нова кафедра одразу стала провідною у підготовці студентів-менеджерів. Із 2002 року кафедра соціально-економічних наук була перейменована у кафедру менеджменту, а згодом – на кафедру менеджменту і маркетингу. У різний час кафедру очолювали: проф. Шутов О.Г., проф. Горкіна Л.П., проф. Захарін С.В., д.держ.упр. Дацій Н.В.

Назва кафедри, її профіль і набір дисциплін,  що викладаються, змінювалися і доповнювалися відповідно до вимог часу. Формування у випускників професійних компетенцій у відповідності до потреб сучасного ринку праці забезпечується викладанням комплексу навчальних дисциплін:

Мікроекономіка та макроекономіка
Менеджмент і теорія організації
Державне та регіональне управління
Операційний та адміністративний менеджмент
Фінанси, гроші та кредит, фінансовий менеджмент
Самоменеджмент  та управління персоналом
Методи прийняття управлінських рішень
Управління та планування комерційної діяльності
Менеджмент організації
Публічне адміністрування
Корпоративна соціальна відповідальність
Управління інноваціями, проектами, якістю та змінами
Маркетинг
Логістика, товарна інфраструктура
Маркетингова товарна та цінова політика
Маркетингові дослідження та комунікації
Організація рекламної діяльності
Маркетинговий менеджмент
Стратегічний маркетинг
Рекламний менеджмент
Міжнародний маркетинг
Маркетинг інтелектуальних продуктів
Інтернет-торгівля
Інформаційні системи і технології в менеджменті і маркетингу
Ділова англійська мова
Друга іноземна мова

 

Творчі розробки науково-педагогічних працівників кафедри дають можливість поглиблювати практичні навички та компетенції студентів різних освітньо-професійних програм  з таких проблем, як управління комерційною діяльністю,  управління та адміністрування бізнес-процесами, управління людськими ресурсами, управління проєктами, корпоративні злиття і поглинання, організація рекламної та інноваційної діяльності, дослідження ринку, маркетинговий менеджмент, бренд-менеджмент  та бренд-маркетинг, Інтернет-маркетинг тощо.

Організація освітнього процесу базується на використанні інноваційно-інтерактивних методів проведення занять на основі "кейсів" (реальних ситуацій), ділових ігор, мультимедійних засобів презентації лекційних курсів, «круглих столів», конференцій тощо.

Завідувач кафедриТарасюк Михайло Вікторович, доктор економічних наук, професор.

 

Науково-педагогічний склад кафедри менеджменту і маркетингу:

Богачова Ася Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Брайловська Ольга Олександрівна – доктор економічних наук, доцент кафедри

Данченко Людмила Григорівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Златіна Ніна Едуардівна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Літовкіна Ольга Олександрівна – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри

Лиса Світлана Сергіївна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Машков Костянтин Євгенович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри

Насікан Ніна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Оленцевич Наталія Володимирівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Решетник Надія Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри

Усенко Юлія Валеріївна – старший викладач кафедри

Хусаінов Руслан Володимирович – старший викладач кафедри

Шульпіна Наталія Володимирівна – доцент кафедри
Наші студенти – активні, цілеспрямовані, творчі та креативні, прагнуть до самовдосконалення та розкриття свого внутрішнього потенціалу. Щорічно беруть участь та є переможцями конкурсів наукових студентських робіт, всеукраїнських студентських олімпіад  і  міжнародних науково-практичних конференцій.

Випускники працюють на посадах:

•    керівників середньої та вищої управлінської ланки підприємств усіх форм власності;
•    директорів з маркетингу;
•    директорів з продажу;
•    комерційних директорів;
•    начальників відділів маркетингу / збуту / матеріально-технічного забезпечення;
•    менеджерів малих, середніх та великих підприємств різних галузей економіки;
•    помічників директора з маркетингу;
•    аналітиків ринку;
•    аккаунт-менеджерів;
•    менеджерів із постачання та збуту;
•    мерчендайзерів;
•    фахівців у сфері Інтернет-маркетингу

 

КОНТАКТИ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 409
тел.: +38 (044) 287-63-75
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.


Ми в соцмережах:
Facebook.com: https://www.facebook.com/1776046202622403/timeline/
Офіційний веб-сайт кафедри: http://fep-knlu.com

Розклад денної форми здобуття освіти факультету туризму, бізнесу і психології

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету туризму, бізнесу і психології

Розклад
заліково-екзаменаційної сесії
2021 – 2022 навчального року

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти