Нормативно-правова база

 


Постанови Кабінету Міністрів України:

"Деякі питання стипендіального забезпечення" № 1050 від 28 грудня 2016 р.

"Про розміри стипендій у державних та комунальних навчальних закладах, наукових установах" № 1047 від 28.12.2016 р.

"Деякі питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих навчальних закладів" № 1045 від 28.12.2016 р. *

* Лист МОН № 1/9-163 від 20 березня 2017 р. "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України № 1045"

"Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті Міністерству освіти і науки для виплати академічних стипендій" № 1043 від 28.12.2016 р.

 


АКТ узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями "бакалавра", "магістра", освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліста", та ліцензованого обсягу Університету


 

Положення про навчально-методичний відділ КНЛУ

Положення про атестацію педагогічних працівників Київського національного лінгвістичного університету

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти в Київському національному лінгвістичному університеті (ступені вищої освіти «бакалавр», «магістр», денна і заочна форми здобуття освіти)

Положення про порядок розроблення, моніторингу та оновлення освітніх програм у Київському національному лінгвістичному університеті (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

Положення про порядок визначення і складання академічної різниці в Київському національному лінгвістичному університеті в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про семестровий контроль для студентів денної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про семестровий контроль результатів навчання студентів заочної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету в умовах дії кредитно-модульної системи організації освітнього процесу (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про апеляційну комісію Київського національного лінгвістичного університету (поточний, рубіжний (атестація), семестровий контроль результатів навчання здобувачів вищої освіти рівня "бакалавр", "магістр"; денна і заочна форма здобуття освіти)

Положення про систему модульно-рейтингового контролю результатів навчання студентів денної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про модульну контрольну роботу з практичних мовних дисциплін для студентів денної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про модульну контрольну роботу з теоретичних дисциплін для студентів денної форми здобуття освіти Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти)

Положення про Індивідуальний навчальний план студента Київського національного лінгвістичного університету (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

Положення про проведення практики студентів Київського національного лінгвістичного університету

 


 

Норми часу для планування і обліку навчальної роботи на 2021/2022 н. р. і Перелік основних видів методичної, наукової, виховної й організаційної роботи, які фіксуються в Індивідуальному плані роботи науково-педагогічних працівників Університету

Норми часу для розрахунку навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету за керівництво навчальною і виробничою практикою здобувачів вищої освіти на 2021-2022 навчальний рік (перший (бакалаврський), другий (магістерський) і третій (освітньо-науковий) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

Перелік програм атестаційних іспитів (ступінь вищої освіти "бакалавр")

Норми часу для планування і обліку навчальної програми та Перелік основних видів методичної, наукової, виховної й організаційної роботи науково-педагогічних працівників Університету на 2019-2020 н. р.

Зміни до "Норм часу для планування і обліку навчальної роботи та Переліку основних видів методичної, наукової, виховної й організаційної роботи науково-педагогічних працівників Університету на 2019 - 2020 н. р."

Норми часу для розрахунку навчального навантаження науково-педагогічних працівників Університету за керівництво навчальною і виробничою практикою студентів на 2019-2020 навчальний рік ((перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

 


 

Накази 2021 року

Наказ № 225-о від 26.04.2021 р. "Про проведення опитування"

Наказ № 228-о від 26.04.2021 р. "Про обрання вибіркових навчальних дисциплін на 2021-2022 н. р. студентами першого (бакалаврського) і другого (магістерського) рівнів вищої освіти)

Наказ № 250-о від 14.05.2021 р. "Про затвердження вартості документів про освіту"

Наказ № 252-о від 17.05.2021 р. "Про деякі питання, пов'язані з проведенням весняної / літньої заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н. р. і атестації здобувачів вищої освіти ступеня бакалавр у 2021 р."

Наказ № 254-о від 17.05.2021 р. "Про встановлення розмірів академічних стипендій у 2021 році"

Наказ № 263-о від 18.05.2021 р. "Про затвердження переліку оглядових лекцій до атестації здобувачів вищої освіти ступеня "бакалавр", які закінчують навчання в Університеті у 2022 р."

Наказ № 264-о від 18.05.2021 р. "Про затвердження переліку оглядових лекцій до атестації здобувачів вищої освіти ступеня "магістр", які закінчують навчання в Університеті у 2021 р."

Наказ № 270-о від 20.05.2021 р. "Про створення стипендіальної комісії Університету на період з 01 вересня 2021 р. по 31 серпня 2022 р."

 


 

Наказ про вивчення вибіркових навчальних дисциплін у 2019-2020 н. р. (перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти) від 25.04.2019 р. № 229-о

Наказ про підготовку Університету до 2019-2020 н. р. від 25.04.2019 р. № 231-о

Наказ № 469-о від 02.10.2019 "Про призначення Адміністратора КНЛУ з координації перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат"

Наказ № 484-о від 15.10.2019 "Про призначення заступника Адміністратора КНЛУ з координації перевірки кваліфікаційних робіт студентів на академічний плагіат"

Наказ № 562-о від 29.11.2019 "Про організоване проведення зимової заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 н. р."

Перелік вибіркових дисциплін українознавчого спрямування в контексті світової культури для студентів I курсу Університету на 2019-2020 н. р. ((перший (бакалаврський) і другий (магістерський) рівні вищої освіти; денна і заочна форми здобуття освіти)

 

План роботи Університету на 2021-2022 н. р.:

Графіки навчального процесу на 2021-2022 н. р.

 

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти