Кафедра психології і туризму

 

Програми атестаційних іспитів 2022 р.

Вимоги до написання і захисту кваліфікаційних робіт

 

 

Загальна інформація

Кафедра психології і туризму здійснює освітній процес на всіх факультетах і забезпечує профільну підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями 053 Психологія і 242 Туризм.

Сьогодні вона об’єднує 13 фахівців, серед яких 2 доктори наук та 9 кандидатів наук, 2 професори та 7 доцентів.

 

 

КОНТАКТИ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська 73 (корпус № 1), кімн. 901
тел. +38 (044) 287-14-25,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Офіційний веб-сайт секції психології: http://psy.knlu.edu.ua/

Сторінка відділення психології у соціальній мережі Facebook: https://www.facebook.com/psyknlu

Офіційний веб-сайт секції туризму: https://tourism.knlu.edu.ua/

 

 

 

Завідувач

Бондаренко Олександр Федорович – дійсний член НАПН України, доктор психологічних наук, професор.

 

Науково-педагогічний склад:

Секція психології:

Секція психології:

Бондаренко Олександр Федорович − доктор психологічних наук, професор, дійсний член НАПН України

Абрамян Наталія Дмитрівна – кандидат психологічних наук, доцент

Кириленко Валентина Граціянівна − кандидат психологічних наук, доцент,

Кучеровська Наталія Олександрівна − кандидат психологічних наук, доцент

Федько Світлана Леонідівна − кандидат психологічних наук, доцент,

Тарнавська Олена Вікторівна – викладач

Марушко Наталія Андріївна − старший лаборант з вищою освітою

Секція туризму:

Васильчук Володимир Миколайович – доктор історичних наук, професор

Кучерява Ганна Олександрівна – кандидат географічних наук, доцент

Гедін Максим Сергійович – кандидат історичних наук, доцент

Лебедєва Ірина Миколаївна – кандидат історичних наук, доцент

Кучай Оксана Василівна – кандидат економічних наук

Зінченко Віктор Анатолійович – кандидат історичних наук

 

Кафедра забезпечує підготовку фахівців за спеціальністю 053 «Психологія» понад 25 років

Підготовка здобувачів за спеціальністю 053 Психологія здійснюється за освітніми програмами:

 • Практична психологія (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);
 • Психологічні дослідження і консультування (другий (магістерський) рівень вищої освіти). 

Навчання тісно пов’язане з набуттям практичних вмінь та навичок в галузі психодіагностики, психокорекції, психологічного консультування, групової роботи, тощо. У зв’язку з цим налагоджено чітку систему проходження практики нашими студентами. 

Одним з основних завдань кафедри є забезпечення адаптації майбутніх фахівців до сучасних вимог роботодавців. 

Наші випускники мають такі конкурентні переваги:

 • високий рівень загальної теоретичної і практичної підготовки;
 • вільне володіння англійською мовою, ґрунтовне вивчення якої в лінгвістичному університеті передбачено програмою підготовки фахівців-психологів, що, безперечно, розширює їхні можливості в плані працевлаштування;
 • володіння вміннями і навичками науково-дослідницької і проектної роботи;
 • поряд із всебічним і ґрунтовним вивченням матеріалу передбаченого класичними програмами підготовки фахівців-психологів, наші студенти мають унікальну можливість ознайомлення з теорією і практикою авторського підходу у психологічному консультуванні, розробленого проф. Бондаренком О.Ф. – етичний персоналізм.

Досвідчений і висококваліфікований колектив кафедри забезпечує якісне орієнтування своїх студентів у професії, що стає запорукою їхнього подальшого успішного професійного самоздійснення. 

Наші випускники успішно працюють у низці державних та комерційних установ, зокрема в галузях:

 • науково-педагогічної діяльності;
 • психологічних служб в системі освіти;
 • психологічного консультування;
 • управління персоналом (HR);
 • реклами та зв’язків з громадськістю (PR);
 • найбільш амбітні та активні стають ініціаторами та керівниками власних проектів, зокрема у сфері громадської діяльності та безпосередньо психологічної допомоги.

 

Підготовка здобувачів за спеціальністю 242 Туризм здійснюється за освітніми програмами:

 • Туристичне обслуговування (перший (бакалаврський) рівень вищої освіти);
 • Туризмознавство (другий (магістерський) рівень вищої освіти). 

Освітній процес передбачає комплексну теоретичну і практичну підготовку, формування загальних і фахових компетентностей, необхідних для здійснення професійної діяльності у сфері рекреації і  туризму.

Головні пріоритети навчання – компетентністно орієнтоване, студенто центроване, проблемно-орієнтоване навчання з елементами самостійної, творчої та наукової роботи.

Важлива складова навчання за спеціальністю 242 Туризм в КНЛУ – поглиблене вивчення іноземної мови за професійним спрямуванням та другої іноземної мови, що є запорукою успішного подальшого працевлаштування.

Наші випускники: 

 • вільно володіють двома іноземними мовами як інструментом професійної та міжкультурної комунікації;
 • володіють навичками та уміннями планування екскурсійних та туристичних маршрутів, комплектування турів та їх просування на ринку туристичних послуг;
 • вміють ефективно організовувати туристично-рекреаційну діяльністю та управляти нею;
 • володіють інформаційно-комунікаційними технологіями та методами забезпечення туристичної діяльності.

 Навчання за спеціальністю 242 Туризм тісно пов’язано з практичною підготовкою. Студенти проходять практику на провідних підприємствах індустрії туризму м. Києва. Особлива увага приділяється науково-дослідній роботі. Починаючи вже з першого курсу наші студенти є активними учасниками міжнародних науково-практичних конференції, семінарів, круглих столів. 

 

Після завершення навчання випускники спеціальності 242 Туризм успішно працевлаштовуються та обіймають такі посади: фахівець з туристичного обслуговування, організатор подорожей (екскурсій), екскурсовод, фахівець з розвитку сільського туризму, організатор туристичної і готельної діяльності, фахівець з готельного обслуговування, інспектор з туризму.

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти