Кафедра української філології та славістики

 

Дисципліни за вибором студента 2022 р.

Програми атестаційних іспитів 2022 р.

 


КОНТАКТИ

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 346,
тел.: +38 (044) 529-83-13
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://ukrfilolog.knlu.edu.ua

 

 

Кафедра української філології та славістики є навчально-науковим підрозділом факультету слов’янської філології Київського національного лінгвістичного університету. Кафедра створена внаслідок реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології на підставі рішення вченої ради Київського національного лінгвістичного університету від 30.06.2011 р., протокол №14.

 

Історія кафедри

Кафедра української філології та славістики бере свій початок від секції філологічних дисциплін, якою з часу заснування Київського педагогічного інституту іноземних мов керував кандидат філологічних наук, доцент П. М. Криворучко.

Кафедра української філології та славістики є наступницею кафедри загального та українського мовознавства, яку в різні часи очолювали такі відомі українські мовознавці:

Тараненко Олександр Онисимович — доктор філологічних наук, професор, дослідник лексикології, лексикографії української мови, мовної семантики, проблем загального мовознавства і сучасної мовної ситуації в Україні (1990-1992 рр.; 2003-2009 рр.);

Кочерган Михайло Петрович — доктор філологічних наук, професор, автор солідних монографічних праць, підручників із мовознавства для студентів-філологів (1992-2002рр);

Могила Оксана Андріївна — кандидат філологічних наук, доцент, фахівець у галузі діалектології та полоністики (2002-2003 рр.).

У вересні 2010 р. кафедру загального та українського мовознавства було перейменовано на кафедру теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології, яку протягом 2010-2011 н. р. очолювала доктор філологічних наук, професор Корольова Алла Валер’янівна.

У результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології в 2011 р. створено кафедру української філології, яку в липні 2013 року перейменовано на КАФЕДРУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СЛАВІСТИКИ.

З 1 вересня 2011 р. кафедру української філології, а з 2013 року КАФЕДРУ УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОЛОГІЇ ТА СЛАВІСТИКИ очолює доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна, яка працює в різних галузях лінгвістики, зокрема досліджує проблеми словотвору, граматики, лінгвопоетики, лінгводидактики.Завідувач кафедри

 

Доктор філологічних наук, професор Валюх Зоя Орестівна.

Закінчила філологічний факультет Київського державного університету імені Т. Г. Шевченка (1978), докторантуру Інституту української мови НАН України (2003). Зробила вагомий внесок у розбудову української дериватології. Її монографія “Словотвірна парадигматика іменника в українській мові” (2005) є фундаментальною працею, у якій уперше у вітчизняному мовознавстві на основі запропонованого принципу словотвірної типології створено типологію словотвірних парадигм українського іменника. Авторка близько 200 наукових і науково-методичних праць із словотвору, морфології, синтаксису, стилістики української мови, з-поміж яких монографії, розділи в колективних монографіях, підручники, навчально-методичні посібники, численні статті. 

Започаткувала видання збірника наукових праць «Проблеми сучасної філології: лінгвістика, літературознавство, лінгводидактика». Упродовж 2011 – 2019 рр. виконувала обов'язки головного редактора наукового фахового видання «Вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. Педагогіка. Психологія». Була відповідальним редактором збірника наукових статей «Проблеми зіставної семантики» (2017, 2019). Вона є членом редколегій: збірника наукових праць Одеського національного університету імені І. І. Мечникова «Записки з українського мовознавства», який із 2020 р. включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань України зі спеціальності 035 «Філологія», та збірника наукових праць Поморської академії в Слупську «Świat tekstóv» (Республіка Польща).

Валюх Зоя Орестівна – член науково-методичної ради КНЛУ. Вона представляє Університет в Експертній раді з питань проведення експертизи дисертаційних робіт Міністерства науки і освіти України.

 

Науково-педагогічні працівники

Кафедра української філології та славістики має потужний потенціал для забезпечення викладання всіх закріплених за нею навчальних дисциплін.

1. Валюх Зоя Орестівна – доктор філологічних наук, професор https://scholar.google.com.ua/citations?user=HFL_FrEAAAAJ&hl=uk&authuser=1&oi=

2. Баган Мирослава Петрівна – доктор філологічних наук, професор https://scholar.google.com.ua/citations?user=_2F4kUEAAAAJ&hl=uk&authuser=1

3. Ващенко Олена Олексіївна – кандидат філологічних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=ejsesA0AAAAJ&hl=uk 

4. Гмиря Людмила Володимирівна – кандидат філологічних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=sxeV_xMAAAAJ&hl=uk

5. Зайцева Олена Миколаївна – кандидат філологічних наук, викладач (за сумісництвом)

6. Заскалета Валентина Петрівна – кандидат філологічних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=VoQ5v_4AAAAJ&hl=uk 

7. Клічак Галина Василівна – кандидат філологічних наук, доцент

8. Мінчак Галина Богданівна – кандидат філологічних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=3y609foAAAAJ&hl=uk 

9. Мінєнкова Наталія Євгенівна – кандидат історичних наук, доцент https://scholar.google.com/citations?hl=uk&user=eiKymwsAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

10. Пашинська Людмила Михайлівна – кандидат філологічних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=Fo3Ed3UAAAAJ

11. Пашкова Надія Ігорівна – кандидат філологічних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=0puq-J0AAAAJ&hl=uk&oi=sra

12. Степанюк Олена Владиленівна – кандидат філологічних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=zVnJ_SMAAAAJ&hl=ru 

13. Таранік-Ткачук Катерина Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?user=ijgVYkwAAAAJ&hl=uk

14. Школа Галина Миколаївна – кандидат філологічних наук, доцент https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cuA7OVgAAAAJ&view_op=list_works

15. Каустов Андрій Вікторович – старший викладач https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=uk&user=Zi0xySAAAAAJ

16. Котик Лариса Леонідівна – старший викладач

17. Гарбузова Радка – викладач https://scholar.google.com.ua/citations?user=Y-8KblwAAAAJ&hl=uk

18. Манжола Анастасія Володимирівна – викладач 

 

Освітня діяльність

Кафедра української філології та славістики є випусковою університетською кафедрою. Вона забезпечує підготовку здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) і другим (магістерським) рівнями вищої освіти з таких спеціальностей: 

бакалавр:

014 Середня освіта, спеціалізація 014.01 Українська мова і література.

Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, зарубіжна література

035 Філологія, спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша-польська.

Освітньо-професійна програма Польська мова і література, друга іноземна мова, переклад

035 Філологія, спеціалізація 035.038 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша-чеська. 

Освітньо-професійна програма Чеська мова і література, друга іноземна мова, переклад

магістр: 

014 Середня освіта, спеціалізація 014.01 Українська мова і література.

Освітньо-професійна програма Українська мова і література, англійська мова, редагування освітніх видань

035 Філологія, спеціалізація 035.033 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша-польська.

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (польська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

035 Філологія, спеціалізація 035.038 Слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша-чеська. 

Освітньо-професійна програма Сучасні філологічні студії (чеська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство

  

Наукова та міжнародна діяльність

На кафедрі діє наукова школа «Динамічні процеси в сучасній лексико-семантичній системі слов’янських і неслов’янських мов», яка охоплює важливі питання основоцентричної дериватології, проблеми, що стосуються закономірностей семантичного та словотвірного освоєння українською мовою сучасних запозичень, формування й динаміки норм сучасної української літературної мови, функціонування мовних одиниць у художньому дискурсі, типологічних досліджень споріднених і неспоріднених мов.

Науково-дослідна та інноваційна робота студентів є важливим напрямом діяльності кафедри. Студентів залучають до науково-дослідницької роботи, яка тематично пов’язана з освітніми компонентами й науково-дослідною темою кафедри «Слово і його системні зв’язки в синхронії й діахронії» (номер державної реєстрації 0117U005508). 

Протягом 2015 – 2019 рр. кафедра організувала і успішно провела три міжнародні науково-практичні конференції «Проблеми зіставної семантики». Щороку кафедра проводить 1-й етап Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика.

Згідно з підписаними угодами про міжнародне співробітництво кафедра серед закордонних партнерів має 2 університети: Університет імені Яна Евангелісти Пуркінє м. Усті-над-Лабем (Чеська Республіка); Академія Поморська в Слупську (Республіка Польща). Важливим складником міжнародної діяльності кафедри є співпраця з культурними центрами країн, мови яких вивчаються (польська, чеська), і посольствами Чеської Республіки та Республіки Польща. Наслідком такої співпраці є зустрічі з послами або представниками посольств та міжнародних організацій, читання лекцій, стажування, виступи з доповідями, проведення тижнів мов і культур, спільних з міжнародними партнерами конференцій, семінарів, мовних конкурсів. Кафедра української філології та славістики бере участь у програмі академічної мобільності ЕРАСМУС +.

 

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Зберегти

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти