Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу

 

Історія кафедри

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу була організована у 2002 р. – після її виділення з кафедри практики германських і романських мов, яку було створено в 1996 р. Від часу заснування кафедри її очолювали кандидат філологічних наук, доцент Людмила Сергіївна Лемешко, кандидат філологічних наук, доцент Людмила Михайлівна Яценко, кандидат філологічних наук, доцент Олена Володимирівна Залєснова, доктор філологічних наук, професор Валентина Стефанівна Данилич, доктор філологічних наук, професор Корбозерова Ніна Миколаївна. Сьогодні кафедрою керує доктор філологічних наук, доцент Філоненко Наталія Георгіївна.

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу факультету перекладачів є однією з найбільших кафедр Київського національного лінгвістичного університету.

На кафедрі романської і новогрецької філології та перекладу на сьогоднішній день освітній процес забезпечують 37 викладачів (з них штатних працівників – 31), з них: 2 доктори філологічних наук, професори (1 за зовнішнім сумісництвом), 1 доктор наук, доцент, 9 кандидатів наук, доцентів, 4 кандидати наук, старших викладача, 2 кандидати наук, викладача (загалом 15 кандидатів наук), 6 старших викладачів, 13 викладачів (3 – лектори посольств) Частка штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями становить 50% (17 осіб).

Викладачі кафедри працюють у руслі колективної наукової теми «Міжмовна та міжкультурна комунікація у романістиці та елліністиці» (номер реєстрації 0117U005463). Тематика наукового доробку викладачів кафедри, виконаних студентами курсових і магістерських робіт свідчить про широкий спектр наукових досліджень, які виконуються і викладачами кафедри романської і новогрецької філології та перекладу, і студентами факультету перекладачів. Робота кафедри над колективною темою, зазначеною вище, має цілеспрямований характер, що виявляється саме у науковому доробку колективу.

За останніх три роки захистили дисертації такі науково-педагогічні працівники кафедри:

докторську дисертацію захистила Філоненко Н.Г. (16.12.2016), спеціальність 10.02.05 – романські мови;

кандидатські дисертації захистили:

Горбач І.М. (15.12.2016), спеціальність 10.02.05 – романські мови;

Підгірна Н.М. (16.12.2016), спеціальність 10.02.05 – романські мови;

Кравченко О.В. (29.12.2017) спеціальність 10.02.16 – романські мови.

З жовтня по грудень 2018 р. захистили кандидатські дисертації 3 викладачів кафедри:

Бобчинець Л.І. (31.10.2018), спеціальність 10.02.05 – романські мови;

Куранда В.В. (17.12.2018), спеціальність 10.02.05 – романські мови;

Миронова Н.В. (18.12.2018), спеціальність 10.02.05 – романські мови;

Петрова Г.Л. (12.06.2019), спеціальність 10.02.15 – загальне мовознавство

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу є організатором Всеукраїнської студентської олімпіади з італійської мови. Метою проведення олімпіади є стимулювання творчої праці студентів, активізації їх навчально-пізнавальної діяльності та підвищення якості фахової підготовки. Щорічно збільшується кількість вищих навчальних закладів України, студенти яких беруть участь у Всеукраїнській олімпіаді.

На кафедрі залучаються викладачі-носії іноземних мов (з 2017 р. лектор посольства Іспанії Ана Гонсалес Баррейро та з 2019 р. лектор посольства Португалії Жозе Емануел Коелью Вієйра). Залучення до навчального процесу носіїв мови є надзвичайно ефективним, оскільки групи, де викладали ці фахівці демонструють достатньо високий рівень опанування мовою і, відповідно, якість навчання, тому, кафедра романської і новогрецької філології та перекладу буде в подальшому прагнути залучати таких фахівців до викладання.

 

Завідувач

Кафедру романської і новогрецької філології та перекладу очолює доктор філологічних наук, доцент Філоненко Наталія Георгіївна.

 

Науково-педагогічний склад кафедри

Секція іспанської мови

1. Данилич Валентина Стефанівна – професор кафедри, доктор філологічних наук, професор

2. Бобчинець Любов Іванівна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук

3. Бокова Поліна Михайлівна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

4. Гордієнко Наталія Вікторівна – старший викладач кафедри

5. Залєснова Олена Володимирівна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

6. Тегеньова Євгенія Анатоліївна – викладач кафедри

7. Кіптіла Ольга Олександрівна – старший викладач кафедри

8. Маталигіна Людмила Михайлівна – старший викладач кафедри

9. Львович Юлія Сергіївна – викладач кафедри

10. Флойд Лора Анатоліївна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук

11. Нікієнко Дар’я Андріївна – викладач кафедри


Секція французької мови

1. Філоненко Наталія Георгіївна – завідувач кафедри, доктор філологічних наук

2. Горбач Ірина Миколаївна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук

3. Миронова Наталія Володимирівна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук

4. Панченко Раїса Борисівнаа – викладач кафедри

5. Олефір Ганна Іванівна – старший викладач кафедри


Секція італійської мови

1. Куранда Віталіна Віталіївна – доцент кафедри, кандидат філологічних наук

2. Петрова Олена Володимирівна – старший викладач кафедри

3. Кузнецова Марина Олексіївна – викладач кафедри

4. Бумар Крістіна Сергіївна – викладач кафедри

5. Оксак Гліб Леонідович – викладач кафедри 

6. Соловей Дарина Олександрвіна – викладач кафедри 

7. Данилич Юлія Олексіївна – викладач кафедри

8. Алаверанова Яна Олександрівна – викладач кафедри

9. Карплюк Анастасія Віталіївна – викладач кафедри


Секція новогрецької мови

 1. Петрова Галина Леонідівна, кандидат філологічних наук, викладач
 
2. Романенко Ольга Петрівна, викладач (сумісник)
 
3. Герасимова Ірина Андріївна, викладач


Секція португальської мови

1. Вронська Оксана Михайлівна, викладач (сумісник)

2. Козленко Надія Михайлівна, лектор посольства Португалії

3. Менезіш Ді Алмейда Бернарду Албукеркі Енрікі, лектор посольства Португалії

 

 

Дисципліни

Навчальні дисципліни для здобувачів рівня вищої освіти для отримання першого бакалаврського рівня вищої освіти

Навчальні дисципліни для здобувачів рівня вищої освіти для отримання першого бакалаврського рівня вищої освіти

Нормативні дисципліни, які викладаються на кафедрі:
Перша іноземна мова
Друга іноземна мова
Практична фонетика першої іноземної мови
Практична граматика першої іноземної мови
Практичний курс перекладу з першої іноземної мови
Практичний курс перекладу з другої іноземної мови
Усний двосторонній переклад (перша іноземна мова)
Усний двосторонній переклад (друга іноземна мова)
Порівняльна лексикологія першої іноземної та української мов
Порівняльна стилістика першої іноземної та української мов
Порівняльна граматика першої іноземної та української мов
Вступ до перекладознавства

Вибіркові дисципліни, які викладаються на кафедрі:
Дисципліна українознавчого спрямування в контексті світової культури
Країнознавство

Навчальні дисципліни для здобувачів рівня вищої освіти для отримання другого магістрського рівня вищої освіти

Нормативні дисципліни, які викладаються на кафедрі:

Загальна теорія перекладу
Теорія і практика перекладу з першої іноземної мови
Культура усного і писемного мовлення першої іноземної мови
Історія перекладознавчих студій

Перекладацька практика з першої іноземної мови
Перекладацька практика з другої іноземної мови
Асистентська практика з першої іноземної мови
Дипломна робота магістра
Атестація здобувачів вищої освіти

Вибіркові дисципліни, які викладаються на кафедрі:
Культура усного і писемного мовлення другої іноземної мови
Теорія і практика перекладу з другої іноземної мови

Редагування тексту / Проблеми соціокультурної інтерференції тексту оригіналу в перекладі / Соціолінгвістичні та прагматичні проблеми перекладу / Актуальні проблеми перекладу науково-технічної літератури / Проблеми міжкультурної комунікації і перекладу / Художній переклад

Основи перекладацького аналізу тексту / Переклад поетичних творів / Основи синхронного перекладу / Порівняльна типологія першої іноземної та української мов / Основи послідовного перекладу та техніки нотування / Неологізми як перекладацька проблема / Мистецтво перекладу та інтерпретація тексту

Актуальні питання педагогіки вищої освіти / Дидактичні системи сучасності / Педагогічна творчість / Сучасні засоби навчання і вивчення іноземних мов і культур / Підручники і посібники для навчання іноземних мов і культур: аналіз, оцінювання, укладання

Дослідницький (науковий) компонент:
Методи та організація лінгвістичних і перекладознавчих досліджень

 

 

Міжнародна діяльність

Кафедра романської і новогрецької філології та перекладу має тісні зв’язки з Посольствами Португалії, Бразилії, Аргентини, Іспанії, Італії, Куби, Франції, Греції, Мексики в Україні. Викладачі й студенти постійно відвідують організовані ними фестивалі, презентації, виставки тощо. Позитивним моментом є те, що Посольства Португалії, Греції, Іспанії, Куби й Аргентини в Україні систематично передають для кафедри періодичні видання своїх країн. Викладачі залучають студентів до участі у конкурсах, що проводяться під егідою посольств, культурних центрів та асоціацій викладачів в Україні. До викладання навчальних дисциплін залучено лекторів від Посольства Іспанії та Посольства Португалії в Україні.

Викладачі секції іспанської мови є членами Всеукраїнської спілки викладачів іспанської мови.

Викладачі секції французької мови є членами Всеукраїнської асоціації викладачів французької мови. Кафедра співпрацює з Посольством Франції в Україні та з Французьким інститутом.

Доцент кафедри романської і новогрецької філології та перекладу КНЛУ Любченко Т.В.є дійсним членом Європейського союзу лінгвістів.

Студенти і викладачі проходять стажування в Афінському національному університеті ім. Каподистрії (новогрецька мова), в університетах Іспанії (Кадис, Гранада), в університетах Італії (Перуджа). Участь науково-педагогічних працівників кафедри та студентів факультету перекладачів в міжнародних програмах грантової підтримки ERASMUS+ та інших:

На стажування від кафедри їздили:

У 2016-2017 н.р. – 4 студентів (Пащенко Д.І., Святодух П.О., Павлова З.К. – Кадіс, Іспанія; Бандура О. – Перуджа, Італія).

У 2017-2018 н.р. – 5 студентів (Корсун Є.Р. – Афіни, Греція; Павлова З.К. – Кадіс, Іспанія; Сидорук А.М., Свириденко А.Ю. – Гранада, Іспанія; Холявиціька В.В. – Перуджа, Італія).

У 2018-2019 н.р. – 3 студентів (Димитрюк Д.І., Сабельнікова В.М. – Порту, Португалія; Бондаренко В.М. – Гранада, Іспанія).

Студенти 2, 3 та 4 курсів, які вивчають іспанську мову відвідали 11 квітня 2018 р. лекцію, організовану у рамках двосторонніх відносин між КНЛУ та Університету Кадіса викладачами кафедри Залєсновою О.В. та Боковою П.М., проведену викладачами Університету м. Кадіс, яка була присвячена культурі Іспанії. Заняття проводили:

  1. Javier de Cos Ruiz, Profesor del Área de Lengua Española del Departamento de Filología de la Universidad de Cádiz y Coordinador Académico del Grado en Filología Hispánica.- Хав’ер Кос Руис – викладач іспанської мови університету Кадіса і координатор центру іспанської філології.
  2. Arkaitz Errazkin Prieto, Responsable de Programas Internacionales y Coordinador de Idiomas Extranjeros, Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz. – Аркаитс Эраскин Пр’єто – відповідальний за міжнародні програми і координатор центру з вивчення сучасних іноземних мов. (CSLM).
  3. María del Carmen Fernández Molero, Responsable de Programas Internacionales y Formación del Profesorado ELE, Centro Superior de Lenguas Modernas de la Universidad de Cádiz. – Марія дель Кармен Фернандес Молеро – Відповідальна за міжнародні та освітні програми програми викладачів ЕЛЕ, викладач вищої школи іноземних мов університету Кадіса.

Щорічно викладачі секції іспанської мови беруть участь у дидактичних курсах (щорічні семінарі, які проводяться за сприянням Посольства Іспанії в Україні та асоціацією іспаністів України).

Викладачі і студенти кафедри щопонеділка відвідують майстер-класи і щовівторка засідання Клубу друзів іспанської мови, які проводить посольство Іспанії в Україні, а також щосереди – засідання Клубу аргентинської літератури та цикл бесід «Великі режисери аргентинського кіно», який супроводжується демонстрацією фільмів (Посольство Аргентини в Україні).

25 березня – День незалежності Греції. Із цієї нагоди у щорічних заходах святкування беруть участь викладачі секції грецької мови. 22 березня 2018 року в Інституті філології відбулася зустріч студентів-неоелліністів, у тому числі студентів Пгр 26-16 факультету перекладачів  та філеллінів Києва із Надзвичайним та Повноважним Послом Грецької республіки в Україні, п. Георгіосом Пукамісасом, присвячена Дню грецької мови. Секція новогрецької мови активно співпрацює з грецьким міжнародним журналом Ελληνική Διεθνής γλώσσα (Грецька – міжнародна мова), що видається з 1990 року в 76 країнах світу.

Викладачі французької мови протягом року брали участь в семінарах видавництв Hachette, Clé international, Didier, організованих компанією Лінгвіст. У рамках заходів у галузі освіти та мовної підготовки, які проводилися Посольством Франції в Україні, викладачі французької мови взяли участь у семінарі «Виховання засобами кіно» й міжнародній конференції «Мультинаціональна та мультидисциплінарна комунікація в європейському просторі вищої освіти».

За результатами Всеукраїнського конкурсу серед викладачів французької мови, організованого Посольством Франції в Україні та Французьким інститутом, старший викладач кафедри Олефір Ганна Іванівна отримала можливість з 16 жовтня – 21 жовтня 2017 р. пройти стажування в Генеральному директораті служби перекладу ЄС (відділення французької мови).

З 2018 р. кафедра романської і новогрецької філології та перекладу тісно співпрацює з посольством Потругалії у галузі просування програми академічної мобільності Erasmus+ для студентів, які вивчають португальську мову. Студенти факультету перекладачів і викладачі кафедри мали змогу відвідати лекцію посла Португалії в Україні пані Марії Кріштіни Серпа ди Алмейда. Викладачі португальської секції кафедри Кіптіла О.О. та Козленко Н.М. (лектор посольства Португалії) беруть участь у роботі центру Португальської мови та культури Камоенша, який 2 травня 2018 відкрив КНЛУ разом із посольством Португалії.

 

 

Секція новогрецької філології

Історія секції

Кафедру класичної та новогрецької філології було створено у 2004 році, її завідувачем стала кандидат філологічних наук, доцент Звонська Л. Л. З 2007 до 2010 р. кафедру очолювала кандидат філологічних наук, доцент Могила О. А., а з вересня 2010 року – кандидат філологічних наук Любченко Т. В.

З 1 вересня 2011 року по 1 жовтня 2015 року завідувачем кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та новогрецької філології (створена в результаті реорганізації кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та української філології і кафедри класичної та новогрецької філології на підставі рішення Вченої ради Київського національного лінгвістичного університету від 30.06.2011 р., протокол № 14), а з 1 вересня 2013 року – кафедри загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології (створена унаслідок перейменування кафедри теоретичної і прикладної лінгвістики та новогрецької філології наказом ректора університету № 316-o від 13.06.2013 р., протокол №13) була Корольова Алла Валер’янівна – доктор філологічних наук, професор, заступник голови спеціалізованої вченої ради Д 26.054.02  для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) філологічних наук зі спеціальностей: 10.02.05 – романські мови, 10.02.17 –  порівняльно-історичне і типологічне мовознавство; головний редактор “Вісника Київського національного лінгвістичного університету. Серія Філологія. ISSN 2311-0821” (Наукове фахове видання, затверджене постановою президії ВАК України від 14 квітня 2010 р.); голова секції № 21 “Літературознавство, мовознавство, мистецтвознавство та соціальні комунікації” Наукової ради Міністерства освіти і науки України з експертизи наукових досліджень і розробок ВНЗ та наукових установ; автор двох монографій, 6 навчально-методичних посібників і комплексів. У жовтні 2015 року кафедру загального і порівняльного мовознавства та новогрецької філології реорганізовано у секцію новогрецької філології кафедри романської і новогрецької філології та перекладу.
КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1), кім. 701
тел.: +38 (044) 529 93 06
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://romtrans.knlu.edu.ua/

Зберегти

Зберегти

Вибіркові дисципліни факультету романської філології і перекладу

Положення

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти