Кафедра теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко

Історія кафедри

Кафедру теорії та історії світової літератури імені професора В. І. Фесенко було створено в Київському національному лінгвістичному університеті (тоді – Київському державному педагогічному інституті іноземних мов) відповідним наказом Міністерства освіти України у червні 1996 року за ініціативою ректора Інституту, доктора філологічних наук, професора О.К. Романовського, відомого фахівця з теорії літератури.

Впровадження повного курсу "Історії зарубіжної літератури", курсів "Вступ до літературознавства", "Теорії літератури" та "Методики викладання зарубіжної літератури" сприяло отриманню навчальним закладом спочатку статусу університету, а потім – національного університету, оскільки надавало можливість перейти до повного циклу вивчення всіх філологічних дисциплін.

Від заснування кафедри її очолював доктор філологічних наук, професор Сергій Михайлович Пригодій (1953 – 2013), знаний в Україні та за її межами дослідник літератури США, теорії літератури та порівняльного літературознавства.

У 1999-му році до керівництва кафедрою було покликано доктора філологічних наук, професора Валентину Іванівну Фесенко. Вона керувала нею до своєї передчасної смерті у листопаді 2012 р. Блискучий літературознавець та фахівець із французької літератури загальнонаціонального рівня, вона читала курси "Історія зарубіжної літератури ХІХ століття (романтизм, реалізм)", "Історія зарубіжної літератури порубіжжя ХІХ–ХХ століть", "Література Франції", "Історія зарубіжної літератури кінця ХХ століття", курси за вибором "Література і кінематограф" та "Література і живопис", спецкурс "Літературна герменевтика". Також проф. Фесенко була автором монографій "Творчість Жоржа Бернаноса: поетика події та пророцтва" та "Жіноче письмо Марґеріт Дюрас", керівником авторського колективу посібника для вищої школи "Алхімія слова живого: французький роман 1945-2000 рр." (у співавторстві з професором Пікардійського університету, почесним доктором КНЛУ Філіпом ле Тузе), автором та співавтором багатьох підручників та посібників для вищої та середньої школи.

Окрім вагомого наукового доробку, Валентина Іванівна Фесенко зробила вагомий внесок у розвиток кафедри та університету. Зокрема, за час керування кафедрою вона налагодила співробітництво з кількома французькими вишами, з її невтомної ініціативи були реалізовані численні наукові, виховні та культурні проекти і гуртувалося довкола кафедри не одне покоління молоді, захоплене літературою та літературознавчими студіями.

З листопада 2012 року до вересня 2016 року кафедру очолювала доктор філологічних наук, професор Наталія Олександрівна Висоцька, яка закінчила факультет романо-германської філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Проф. Н.О. Висоцька є членом Європейської асоціації дослідників афро-американської літератури, постійно бере участь у наукових конгресах цієї організації, що проводяться у різних європейських країнах. Вона співпрацює з Російським товариством з вивчення американської культури у формі щорічної участі у наукових конференціях, а також у різноманітних видавничих проектах. Як стипендіатка програми ім. Фулбрайта і президент Фулбрайтівського товариства, вона долучається до всіх заходів, котрі проводяться цією організацією на теренах України. Виступала у США як запрошений професор-лектор, зокрема в Каліфорнійському університеті у м. Сакраменто.

Серед основних курсів, котрі викладає професор Висоцька, – "Зарубіжна література ХХ – початку ХХІ століть", «Література англомовних країн», "Новітня зарубіжна література". Також вона читає курси за вибором: "Сучасна драматургія США", "Мультикультурний вимір літератури США", "Від святого до супермена: національна культурна міфологія США в історичній перспективі". До широкого кола її професійних інтересів входять: література США другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; проблеми мульти/транс культуралізму; етнічні літератури; драматургія і театр США та Великої Британії; афро-американська література; творчість В.Шекспіра і література англійського Відродження.

З вересня 2016 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор Марія Мирославівна Шимчишин. На цей час проф. Шимчишин є автором двох наукових монографій («Творчість Лесі Українки в англомовному світі», «Гарлемський ренесанс: історія, теорія, поетика та афро-американська самість) та співавтором двох колективних монографій. Має понад сто публікацій у фахових виданнях України та у закордонних наукових часописах. Переклала з англійської на українську роман канадської письменниці К. Кілборн «Дорогами озера Гоу Гоум» (Тернопіль: Крок, 2013р. – 230с.) і дослідження Джеремі Голмза «Нонсенс: Осягнути і перемогти» (Київ: Наш формат, 2016р. – 320с.). Керувала трьома кандидатськими дисертаціями, що були успішно захищені, та низкою магістерських робіт. Член спеціалізованої вченої ради Д 26.001.39 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка (Інститут філології) та Голова спеціалізованої вченої ради  КНЛУ К26.054.06. Член редакційної колегії щорічного збірника наукових праць «Сучасні літературознавчі студії». Співголова організаційного комітету щорічних міжнародних наукових конференцій з літературознавства у Київському національному лінгвістичному університету. Під час написання кандидатської дисертації  «Творчість Лесі Українки в англомовному світі» (науковий керівник проф. Р. Т.  Гром’як) проф. Шимчишин пройшла стажування у Кембриджському університеті (Велика Британія). У 2003 році отримала грант на річне наукове стажування в Державному університеті штату Айова (м. Еймс) за підтримки Американських рад з міжнародної освіти і досліджувала феміністичну теорію читацького відгуку. Співпрацювала з редакцією часопису «National Women’s Studies Association Journal» та входила до організаційного комітету конференції  National Women’s Studies Association (17 – 20 червеня 2004р. у м. Мілвокі, шт.Вісконсин). У 2005 році отримала фінансування від Програми американських рад з міжнародної освіти (ACTR ACCELS) для проведення у Тернопільському національному педагогічному університеті низки майстер-класів на тему «Broadening the Borders», куди були залучені провідні фахівці з літературознавства. Результатом проекту стало видання колективної монографії «Жіночі голоси в літературному дискурсі ХХ століття». З 2005 по 2013 роки брала активну участь у засіданнях Центру американських літературних студій в Україні при Інституті літератури імені Тараса Шевченка, де виступала з науковими доповідями. У 2012 році захистила докторську дисертацію «Поетика ідентичності у літературному дискурсі Гарлемського ренесансу» під керівництвом проф. Н. О. Висоцької. З 2013 по 2014 роки за Програмою академічних обмінів імені сенатора Фулбрайта проходила стажування в університеті Лойоли (м. Чикаго) і вивчала сучасні студії просторовості та геокритики. Читала лекції в Техаському університеті  (м. Остін) про Гарлемський ренесанс. З 2014 року працює в Київському національному лінгвістичному університеті. До основних курсів, які читає проф. Шимчишин, належать: «Література англомовних країн», «Зарубіжна література І половини ХХ століття», вибіркові курси «Література та ідеологія», «Сучасний історіографічний роман».

 

Науково-педагогічний склад кафедри

На кафедрі працює 14 штатних науково-педагогічних працівників, з них: професорів – 5, доцентів – 6 (двоє із них – доктори філологічних наук), старших викладачів – 3 (із них двоє – канд. філ. наук). В аспірантурі кафедри навчається 1 особа.

Шимчишин Марія Мирославівна – завідувач кафедри, докт. філол. наук, професор
Висоцька Наталія Олександрівна – докт. філол. наук, професор
Мариненко Юрій Васильович – докт. філол. наук, професор
Мейзерська Тетяна Северинівна – докт. філол. наук, професор
Шульгун Мадлена Едуардівна – докт. філол. наук, професор
Павленко Юлія Юхиівна – докт. філол. наук, доцент
Бакіна Тамара Степанівна – канд. філол. наук, доцент
Біляшевич Тетяна Миколаївна – канд. філол. наук, доцент
Кирилова Таміла Анатоліївна – канд. філол. наук, ст. викладач
Куницька Ірина Валеріївна – канд. філол. наук, доцент
Ніколаєв Борис Іванович – ст. викладач
Рикова Ганна Сергіївна – канд. філол. наук, доцент
Романова Світлана Володимирівна – канд. філол. наук, ст. викладач
Юрчук Олена Олексіївна – канд. філол. наук, доцент

На кафедрі відкрито аспірантуру зі спеціальності 10.01.04 "Література зарубіжних країн".

 

Курси

Окрім основних курсів ("Історія зарубіжної літератури", "Вступ до літературознавства", "Теорія літератури", "Методика викладання зарубіжної літератури") викладачами кафедри читається низка курсів за вибором та спецкурсів.

 

Наукова діяльність

Проводячи наукові дослідження за спеціальністю 10.01.04 “Література зарубіжних країн”, з 2001 року кафедра розробляє колективну наукову тему: "Світовий літературний процес: полілог інтерпретації". У рамках цієї теми, зокрема, досліджуються такі проблеми: “Інтермедіальні та імагологічні аспекти сучасного літературного процесу”, "Літературна франкофонія", "Поетика пам’яті і травми", "(Пост) постмодерністські та постгуманістичні виміри сучасної літератури", "Жанрові модифікації прози, поезії та драматургії в літературах Західної Європи та США кінця ХХ – початку ХХІ ст.", "Антропологічний поворот в літературних студіях" тощо. З 2019 року розпочато роботу над держбюджетною темою «Наративи переміщень та географії ідентичностей у художньому дискурсі української та американської літератур кінця XX - початку XXI століття».

 

Конференції

Кафедрою систематично проводяться міжнародні, всеукраїнські, міжвузівські, міські та університетські конференції, колоквіуми, семінари, "круглі столи". Найбільш помітними за останні роки заходами стали такі міжнародні наукові конференції: «Тіло як текст та текст тіла: тіло / тілесність у художньому та літературознавчому дискурсах» (березень, 2019), ІІ міжнародна наукова конференція пам'яті професора Валентини Іванівни Фесенко (березень, 2018), "Видовищні форми ігрової культури: літературні проекції" (березень, 2017)"Поетика дому" (березень, 2016), "Транскультурні коди літературного дискурсу" (березень, 2015), Міжнародна конференція пам'яті професора В.І.Фесенко (березень 2014 р.), "Література в контексті пост/гуманізму та віртуальності" (березень 2013 р.), "Топос тварини як антропологічне дзеркало" (березень 2011 р.), "Смак літератури / література смаків" (березень 2012 р.), "Перекладацькі майстерні" (щорічно у березні) тощо.

 

Міжнародна співпраця

Міжнародна співпраця кафедри та її міжнародні зв'язки охоплюють обрії Сполучених Штатів Америки, Великої Британії, Франції, Німеччини, Шотландії, Польщі, Росії, Білорусії, Австрії, Іспанії та інших країн. Стажування за кордоном неодноразово проходили викладачі та аспіранти кафедри Висоцька Н.О. (США), Шимчишин М. М. (США), Кирилова Т.А (Німеччина), Іваненко В.А. (США, Шотландія). Крім того колектив кафедри співпрацює з французькою, німецькою, швейцарською та австрійською амбасадами у Києві, Інститутом літератури ім. Т. Шевченка НАН України, іншими навчальними закладами.

 

Видання

З 2003 р. виходить науковий щорічник "Сучасні літературознавчі студії" (https://literature-studio.knlu.edu.ua/). Під редакцією проф. Висоцької Н.О. колективом викладачів кафедри видано навчальний посібник для вищих навчальних закладів України "Література західноєвропейського Середньовіччя" (2003). Професором Фесенко В.І. самостійно та у співавторстві з проф. Висоцькою Н.О. та доц. Бакіною Т.С. здійснено видання шести підручників із зарубіжної літератури для 5-8-х класів середньої школи та двох (у співавторстві з Бакіною Т.С.) - з етики для 5-6-х класів. Доцентом Бакіною Т.С. видано підручник "Українська література. Хрестоматія творів для додаткового читання для 6 класу". 

Крім того, викладачами кафедри підготовлено та видано монографії та навчальні посібники з грифом МОН України:
– Висоцька Н.О. "Єдність множинного. Американська література кінця ХХ – початку ХХІ ст. у контексті культурного плюралізму" (2010).
– Висоцька Н.О. "Концепція мультикультуралізму як чинник розвитку літератури США кінця ХХ – початку ХХІ століть" (2012).
– Павленко Ю.Ю. "Французька література другої половини ХХ – початку ХХІ ст." (2013).
– Павленко Ю.Ю. "Дискурс індивідуальної пам’яті в сучасній літературі" (2013).
– Павленко Ю.Ю. "Чорнильна історія. Письмо про Себе» (2018)
– Рикова Г.С. "Дискурс тіла та тілесності в літературному контексті" (2013).
–  Шимчишин М. М. Гарлемський ренесанс (історія, теорія, поетика та афро-американська самість) (2010).
– Штейнбук Ф.М. “Конвергенція тілесних мікротопосів у сучасній світовій літературі” (2014).
–  Шульгун М. Е. Аким Нахимов: возвращенное имя. Донецк: НОРД-ПРЕСС, 2007. – 219 с.
–  Шульгун М. Е. Современная литература путешествий в контексте переходного художественного мышления (аспект традиций и новаторства) : / Шульгун М. Э. – Киев, 2013. – 140 с.
–  Шульгун М. Е. Сучасна література подорожей: метажанр, типологія, імагологічний аспект : монографія / Шульгун М. Е. – К. : Талком, 2016. – 416 с.
– Юрчук О.О. "Історія зарубіжної літератури першої половини ХХ століття” (2014).

 

Організаційно-виховна робота

На кафедрі з 1999 р. працює гурток-студія сучасної літератури та літературної творчості (creative writing) «Скриптор». Ним керує старший викладач кафедри Б.І. Ніколаєв (літературний псевдонім Борис Дабо-Ніколаєв). Студенти на основі аналізу текстів сучасних українських та зарубіжних письменників вчаться бути кваліфікованими читачами  літератури та опановують основи літературної майстерності. «Скриптор» має свою сторінку на ФБ (Фейс-Буці), що її веде студентка-адміністратор, проводить конкурси на кращу поезію та прозову мініатюру. Гуртківцями свого часу були письменниця та дипломат Ірена Карпа, літературний критик та перекладачка Ірина Славінська, поет та перекладач Гєнік Бєляков, художниця та перекладачка Євгенія Бєлорусець  та багато інших випускників КНЛУ, що вже досягли певних успіхів у царинах художнього перекладу, літературної творчості, журналістики і т. п.

Щосеместру викладачі кафедри видають оновлені навчально-методичні посібники з курсів, що викладаються, та підтримують забезпечення навчального процесу усім необхідним. Увійшли у традицію регулярні щорічні студентські конференції у рамках Днів науки КНЛУ, «Літературознавчі ініціативи» і конкурси для молоді, зацікавленої у вивченні літератури, робота у проблемних групах, обговорення і аналітична робота з кінофільмами та драматургічними виставами, відвідування фольклорних фестивалів, музеїв і виставок. Кращі студентські роботи публікуються у онлайн-збірниках «Магістеріум» та «Студентський альманах».

 

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна, 5/17 (корпус № 3), кім. 1009
тел.: +38 (044) 521-21-03
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://litdepartment.blogspot.com/
Facebook: http://www.facebook.com/svitlit

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти