Кафедра тюркської філології

 

Результати опитування здобувачів вищої освіти

 

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Лабораторна 5/17 (корпус №3), кім. 705
тел.: +38 (044) 521-61-57
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: https://turkishdepartment.wixsite.com/knlu
Facebook: https://www.facebook.com/turkish.philology/
Instagram: https://instagram.com/turk_filolojisi_knlu

 

Онлайн словники для користування студентами

– сайт Турецького лінгвістичного товариства: https://sozluk.gov.tr/

– сайт зі словниками: https://uk.glosbe.com/

 

 

Порядок проведення семестрового контролб в дистанційному режимі з використанням ІТ-технологій з усіх навчальних дисциплін

Вимоги до написання і захисту кваліфікаційної роботи магістра з тюркської філології

 

Історія

Кафедра тюркської філології була створена рішенням вченої ради КНЛУ у результаті перейменування кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу,  заснованої у жовтні 2005 року шляхом реорганізації кафедри східних мов і цивілізацій. З 2006 по 2013 рр. кафедра була випусковою і забезпечувала підготовку фахівців з арабської, перської, турецької мов і мови гінді за освітньо-кваліфікаційними рівнями "Бакалавр", "Спеціаліст", "Магістр" за напрямком підготовки 6.020303 "Філологія" і спеціальністю "Переклад". 

Зараз кафедра тюркської філології забезпечує підготовку фахівців із перекладу з турецької мови за денною формою здобуття освіти за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька за освітньо-професійною програмою Турецька мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова та другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.068 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – турецька за освітньо-професійною програмою Східна філологія: турецька мова і література, переклад, методика навчання. 

У 2019-2020 навчальному році вперше було здійснено набір студентів на навчання за денною формою здобуття освіти зі спеціальності 035 Філологія спеціалізації 035.111 Східні мови та літератури (переклад включно), перша – азербайджанська, за освітньо-професійною програмою Азербайджанська мова і література та переклад, друга східна мова, західноєвропейська мова. 

Кафедра залучає до викладання фахівців–носіїв мови. Так, вже п’ять років на кафедрі працює носій азербайджанської мови Шихизаде Інтігам Алісахіб огли (азербайджанська мова, практична граматика азербайджанської мови), а з вересня 2019 року на кафедрі почала працювати носій турецької мови викладач Селін Озель (турецька мова, історія турецької літератури).

Кафедра забезпечує викладання низки дисциплін циклу професійної і практичної підготовки:

– турецька мова;

– азербайджанська мова;

– практична граматика турецької мови;

– практична граматика азербайджанської мови;

– країнознавство (країни Арабського Сходу, Туреччина, Іран, Індія);

– лексикологія турецької мови;

– практичний курс перекладу з турецької мови;

– усний двосторонній переклад з турецької мови;

– теоретична і практична граматика турецької мови;

– лінгвокраїнознавство Туреччини;

– стилістика турецької мови;

– низка курсів за вільним вибором студента і спецкурсів.

 

Міжнародна робота входить до пріоритетів діяльності кафедри, про що свідчить її активна участь у міжнародних заходах в Україні та закордоном, ініціатива кафедри тюркської філології з встановлення партнерських зв’язків з метою забезпечення академічної мобільності для студентів та викладачів за програмою Еразмус+, плідна співпраця з Посольством Турецької Республіки в Україні та освітньою організацією Інститутом Юнуса Емре, а також Азербайджанським університетом мов та Бакинським Міжнародним Центром Мультикультурализму, проведення міжнародних науково-практичних конференцій, залучення іноземних фахівців до навчального процесу в університеті тощо. 

Викладачі кафедри та студенти регулярно відвідують заходи за участю Надзвичайних і Повноважних Послів Турецької Республіки в Україні, Азербайджанської Республіки в Україні та представників інших міжнародних установ. Такі зустрічі щорічно відбуваються у межах святкування державних свят, церемоній нагородження переможців ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з турецької мови та інших культурно-освітніх заходів.

Взаємодіючи з відділом міжнародних зв’язків КНЛУ, кафедра бере участь у підготовці двосторонніх угод з університетами-партнерами Туреччини, які відкриють нові перспективи у реалізації міжнародних програм обміну для студентів та викладачів факультету. 

Кафедра, починаючи з 2017р., бере участь у програмі міжнародної академічної мобільності. Влітку 2018 року, за підтримки Інституту Юнуса Емре у Турецький Республіці за кошти приймаючої сторони відбулося стажування 11 студентів факультету сходознавства КНЛУ в літніх школах Туреччини. 

Також у липні-серпні 2018 року відбулося стажування дев’яти студентів (студенти ІІ – ІV курсів) відділення турецької мови у літній школі на базі Інституту Юнуса Емре у Республіці Туреччина за кошти приймаючої сторони. 

У 1-ому семестрі 2019-2020 н. р. 6 студентів, що вивчають турецьку мову на факультеті сходознавства отримали стипендії на навчання і проходять мовне стажування в університеті АХІ ЕВРАН (м. Киршехір, Республіка Туреччина) за програмою обміну студентами «МЕВЛЯНА». 

У 2019 році завідувач кафедри тюркської філології канд. філол. наук Тімкова Т. М. пройшла закордонне стажування у Азербайджанському університеті мов за програмою підвищення кваліфікації (тема «Актуальні проблеми сучасної тюркології», 3 кредити / 90 годин, у період з 20.05.2019 по 30.05.2019). 

Кафедра за підтримки Інституту Юнуса Емре та зі спонсорською допомогою Компанії «Турецькі авіалінії», а також за підтримки Посольства Турецької Республіки в Україні щороку здійснює організацію ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з турецької мови на базі КНЛУ, в якій беруть участь студенти з провідних закладів вищої освіти України. 

Усі заходи докладно висвітлено на сторінці кафедри у мережі Фейсбук  (https://www.facebook.com/turkish.philology та у мережі Інстаграм https://instagram.com/turk_filolojisi_knlu?utm_medium=copy_link Усі новини та організаційні питання можна знайти у телеграм-каналі кафедри за посиланням https://t.me/kafturkfilol ). 

З початку створення кафедри її очолював кандидат філологічних наук, доцент С. В. Сорокін. З 2015 року кафедру очолює кандидат філологічних наук доцент Т. М. Тімкова. У різні роки на кафедрі працювали і продовжують працювати відомі фахівці в галузі філологічного і історичного сходознавства: кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент Н. М. Ксьондзик (турецька мова, історія турецької мови, вступ до тюркської філології), кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, доцент Н. О. Пророченко (країнознавство), кандидат філологічних наук Н. В. Сіленко (турецька мова), кандидат філологічних наук, доцент В. В. Пілик (турецька мова), кандидат філологічних наук, професор С. В. Сорокін (турецька мова, перекладознавство).Завідувач кафедри


Тімкова Тетяна Миколаївна
, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри тюркської філології (з 2015 року). З 2006 року працювала на посаді викладача, старшого викладача кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У період з 2007 по 2011 роки навчалася в аспірантурі Інституту сходознавства імені Агатангела Кримського Національної академії наук України (напрям підготовки 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії). Дисертацію на тему: "Макроконцепт АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА у турецькій мовній картині світу" для здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук захистила у 2014 році. Автор 33 публікацій наукового характеру з них 1 наукову публікацію у виданні, що входить до міжнародної бази цитування Web of Science, 7 – у фахових виданнях України, 4 у міжнародних закордонних виданнях. . У 2019 році увійшла до складу редколегії міжнародного наукового журналу «Тюркологія», що виходить друком у м. Баку, Азербайджан. Викладає турецьку мову, усний двосторонній переклад (турецька мова) та інші. Керує кваліфікаційними роботами магістрів. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.

Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  

Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.ru/citations?user=VGb1mLYAAAAJ&hl=ru&authuser=1 

Публікації за останні 5 років:

1.    Тімкова Т.М. Класифікація концептуальних метафор що позначають атмосферні явища в турецькій мові. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С 447-448.

2.    Тімкова Т.М. Концепт ХМАРА у турецькій мовній картині світу. / Т.М. Тімкова // Сходознавство № 70. – К., 2015. – С. 189-191. 

3.   Тімкова Т. М. Специфіка вербалізації концепту ВІТЕР у турецькій мовній картині світу. / Т.М. Тімкова // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія "Філологія. Педагогіка. Психологія" – 2016. – Вип. 32. – С.61-69. 

4.    Тімкова Т.М. Лексико-фразеологічні засоби вираження концепту ГРІМ у турецькій мові. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30березня–01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С 420-422.

5.   Тімкова Т.М. Тематична класифікація лексичних одиниць, що вербалізують макроконцепт АТМОСФЕРНІ ЯВИЩА в турецькій мові. / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 березня–31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С 373-375.

6.    Тімкова Т.М. Глобалізаційні процеси в сучасному турецькому кіно (на прикладі серіалів). / Т.М. Тімкова // Дні науки філософського факультету – 2017: Матеріали доповідей міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 25-26 квітня 2017 – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2017 – С. 123-125. – Режим доступу: http://www.phildep.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2017/DS%202017%2010.pdf

7.   Tetiana Timkova. Ukraynalı Öğrencilere Türkçe’den Sözü Çeviri Ğğretiminde Ortaya Çıkan Zorluklar / Timkova Tetiana / International Journal of Turkish Teaching as a Foreign Language. Volume: 1 - Issue: 2 – IJOTFL – 2018. – s. 83-91. Режим доступу: http://dergipark.gov.tr/ijotfl/issue/40118?fbclid=IwAR2nCPCo8mwZP0XuFwaqYbfdCUINhaqVH56N-dH0Z_IxAIpwTHOhS-ic27Y

8.    Tetiana Timkova. Tüm İnsanlığa Seslenen Bir Şair ve Dili: Yunus Emre Divanı’nda Yer Alan Deyimler / AKSARAY ÜNİVERSİTESİ SOMUNCU BABA TARİH VE KÜLTÜR ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYINI.- III. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (25-27 Ekim 2018). Tam Metin Kitabı. – S. 488-500

9.    Тімкова Т.М. Мотивуючі ознаки, що лежать в основі номінації найменувань лікарських рослин у турецькій мові / Т.М. Тімкова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня–13 квітня 2018 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. – С 332-334.

10.    Тімкова Т.М. Розвиток перекладацької діяльності у Туреччині у період республіки / Т.М. Тімкова // «Ad orbem per linguas. До світу через мови», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С 364-367.


 

Науково-педагогічні працівники


Сорокін Сергій Володимирович
, директор Інституту східних мов (з 2003 по 2005 і з 2009 по 2012), декан факультету сходознавства (з 2012), завідувач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу з 2005 по 2015 роки, професор кафедри тюркської філології, кандидат філологічних наук (2002), доцент (2004). Автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, зокрема монографії "Турецька і українська мови в системі координат ВИД - ЧАС - МОДАЛЬНІСТЬ" (К., 2009), навчальних посібників "Читаймо та розмовляймо турецькою: практикум з усного і писемного мовлення (для студентів ІІІ курсу)" (К., 2005), "Практичний курс перекладу з турецької мови. Частина перша. Переклад газетно-інформаційних текстів" (К., 2010), "Історія турецької мови: курс лекцій" (К., 2016, у співавторстві з Н.М.Ксьондзик), "Практична граматика турецької мови. Частина перша". (Препринт) (К.: Видавничий центр КНЛУ).

Викладає теоретичну і практичну граматику турецької мови, практичний курс перекладу з турецької мови, базовий курс османської мови, керує науковими працями магістрантів і аспірантів. 

Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Адреса профілю у Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=hJM2tF8AAAAJ&hl=uk


Публікації за останні 5 років:

1.    Сорокін С.В. Майбутній час у турецькій мові: функціонально-комунікативний аспект / С.В. Сорокін // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах Європи та Азії: Матеріали XI Міжнародної наукової інтернет-конференції. Зб. наук. праць. – Переяслав-Хмельницький Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди, 2015. С. 378–380 – Режим доступу: http://conferences.neasmo.org.ua/uk/art/1360

2.    Сорокін С.В. Типи синтаксичного зв’язку в тюркських мовах (на прикладі турецької і азербайджанської мов) / С.В. Сорокін // Україна і світ: діалог мов і культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – К.: ВЦ КНЛУ, 2015. – С. 425–427

3.    Сорокін С.В. Kiev Rus Devletinden Bu Yana Ukrayna ve Rusya Coğrafyasında Çeviri Faaliyetleri ve Çeviribilim // Çeviribilim ve Uygulamaları / Hacettepe Üniversitesi (Ankara). – 2016. – Sayı 22. – S. 49–64.

4.    Сорокін С.В. Герундій у турецькій мові: проблеми кваліфікації і класифікації // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія "Філологія. Педагогіка. Психологія". – 2016. – Вип. 32. – С. 46–53.

5.    Сорокін С.В. Історія турецької мови: курс лекцій. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – 235 с.

6.    Сорокін С.В. Концепція членів речення у працях турецьких граматистів // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і Світ: діалог мов і культур". – К.: ВЦ КНЛУ, 2016. – С. 382–384.

7.    Сорокін С.В. Структурна типологія клаузи в сучасній турецькій мові // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. – Вип. 19. – Т. I (181). – С. 303-310

8.    Сорокін С.В. К вопросу о реализации семантики результативности в турецком языке: опыт функционально-семантического исследования // Prof. Dr. Talat Tekin Hatıra Kitabı. Cilt. 2. – İstanbul: Çantay; Uluslararası Türk Akademisi, 2017 – S. 1029–1077.

9.    Сорокін С.В. Парний заперечний сполучник ne...ne... в сучасній турецькій мові: функціональний аспект // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017 – С. 339-341

10.    Сорокін С.В. Принципи представлення системи часових форм турецької мови у працях турецьких лінгвістів / С.В. Сорокін // Матеріали XXXIV міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції "Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку". Збірник наукових праць. – Переяслав-Хмельницький: Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди. – 2017. С. 101–106. – Режим доступу: http://confscientific.webnode.com.ua/

11.    Сорокін С.В. Куда не добралась "языковая революция": лексическое наполнение и особенности перевода с турецкого языка генеральной доверенности как разновидности юридического документа / С.В. Сорокін // Добірне намисто на шану арабіста: Збірник до ювілею Л. А. Петрової. – Київ: Вид. центр КНЛУ. – 2017 – С. 171–193.

12.    Сорокін С.В. П’ять найгарніших церков Туреччини: архітектурно-культурний аналіз/ С.В. Сорокін // Матеріали міжнародної конференції "Сучасні тенденції розвитку світового і вітчизняного туризму", Київ,  20 травня 2017 р. –– 2017. – С. 70–76. 

13.   Сорокін С.В. Функціональна типологія клаузи в сучасній турецькій мові / С.В. Сорокін // Мова і культура: Наукове видання. – 2018. – Вип. 21. – Т. ІІ (191). С. 51–63. 14.   Сорокін С.В. Прикладка як тип словосполучення і проблема якісного ізафету в турецькій мові / С.В. Сорокін // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Україна і світ: діалог мов і культур". 11 – 13 квітня 2018 р. – К.: ВЦ КНЛУ, 2018. – С. 309–311. 

15.   Сорокін С.В. ПРАКТИЧНА ГРАМАТИКА ТУРЕЦЬКОЇ МОВИ ЧАСТИНА ПЕРША (Препринт) / С.В. Сорокін // Практична граматика турецької мови. Частина перша. Навч. посібник (Препринт). – К.: Видавничий центр КНЛУ, 2018. – 358 с.

16. .   Сорокін С.В. Ukrayna yer adlarının türkçe transliterasyonu üzerine bazı düşünceler / С.В. Сорокін // До світу через мови. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20 – 22 березня 2019 р.). – К.: ВЦ КНЛУ, 2019. С. 483–486

 

Пророченко Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук (1997), доцент (2009), старший науковий співробітник зі спеціальності: політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку (2006), доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу, доцент кафедри тюркської філології, автор понад 80 наукових і навчально-методичних праць, зокрема навчального посібника "Туреччина: історія, культура, географія" (К., 2005). Викладає історію східних цивілізацій, країнознавство Туреччини, Ірану, країн Арабського Сходу, Індії, Китаю, Японії, Кореї, В'єтнаму, ісламознавство. Член Спеціалізованої вченої ради К 26.259.01 Спеціальність: 07.00.02 «Всесвітня історія», ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». До сфери професійних інтересів входить не лише історія, а й політологія країн Близького і Середнього Сходу. 

Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/scholar?start=10&q=пророченко+наталія&hl=ru&as_sdt=0,5 


Публікації за останні 5 років:

1.    Пророченко Н.О. Ісламські цінності як фактор формування життєздатної моделі соціально-економічного розвитку в Ісламські Республіці Іран. / Н.О. Пророченко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. –с. [Електронний ресурс]  // Київський національний лінгвістичний університет [сайт]. – Режим доступу:  http://www.knlu.edu.ua/research/conferences. — Назва з екрану.

2.    Пророченко Н.О. Політична еліта Ірану: досвід поєднання традиції і сучасності у формуванні курсу суспільно-політичного розвитку. / Н.О. Пророченко //  «Аль-Калям» / Збірка наукових праць УЦІД // Бібліотека ісламознавства. – Вінниця:ТОВ "Нілан-ЛТД", 2015. – С. 93-109

3.    Пророченко Н.О. Османська імперія на шляху реформ ХVІІІ – І половина XIX ст. / Н.О. Пророченко //  Nad Wіsłą і Dnіeprem. Polska і Ukraіna w przestrzenі еurazіjskіej – przeszłość і teraźnіejszość. – Toruń-Saragossa: International Association of Historians and Archivists, 2015. – № 4. – С. 96-101.

4.    Пророченко Н.О. Нова роль Ірану в Близькосхідному регіоні: можливості та обмеження на сучасному етапі. / Н.О. Пророченко // Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (країни Азії та Африки): Збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» редкол.: В.О.Швед та ін. – К., 2015. – С.122-128

5.    Пророченко Н.О. Ісламська держава: соціальний аспект феномену. / Н.О. Пророченко // Ісламська держава: генезис і нові тренди / Під ред. Салаха З., Ауліна О.А. – Львів: Видавництво «Компанія "Манускрипт"», 2015. – С. 20-25

6.    Пророченко Н.О. Перспективи співробітництва України з державами Середнього Сходу. / Н.О. Пророченко // Україна у світі, світ про Україну: збірник тез доповідей (25 березня 2016 р., м. Київ) / за заг. ред. В.Г. Ціватого, Н.О. Татаренко. – К.: ДАУ при МЗС України, 2016. – С. 30-32

7.    Пророченко Н.О. Вплив цивілізаційних чинників на адаптацію суспільства до глобальних змін: західний і східний підхід. / Н.О. Пророченко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 01 квітня 2016 року. – К.: Вид. Центр КНЛУ, 2016. – С. 306-308

8.    Пророченко Н.О. Іранський досвід модернізації: суспільно-політичний вимір. / Н.О. Пророченко // Країни пострадянського простору:виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г.Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – С.163-173

9.    Пророченко Н.О. Проблеми і перспективи розвитку Афганістану в контексті протиріч між внутрішньодержавними центрами сили / Н.О. Пророченко // Історичний розвиток глобальної периферії як чинник трансформації сучасної світо системи: збірник наукових праць / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Інститут Конфуція Київського національного лінгвістичного університету; під. наук. ред. О.І.Лукаш. – К., 2016. – С. 229-246.

10.    Пророченко Н. О. Проблеми і перспективи розвитку Ірану, Афганістану, Пакистану в контексті внутрішньодержавної еволюції та регіональних процесів // Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: монографія / за заг. ред. Професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. – Київ: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – С. 214-247 

11.    Пророченко Н.О. Іран, Афганістан, Пакистан у політичному процесі на Близькому та Середньому Сход.і / Н.О. Пророченко // Світова периферія в ХХІ ст.: особливості розвитку в умовах сучасних глобальних змін: монографія / НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; редкол.: В.О. Швед, Н.І. Мхітарян, Н.Д. Городня та ін. – К. 2017.

12.   Пророченко Н. А. Особенности адаптации исламского общества к мир-системным изменениям // Dialog / интернет-издание, Центральная Азия, Казахстан. Електроний ресурс. – Режим доступу: http://dialog.kz/articles/mnenie/2017-06-26/natalya-porochenko-osobennosti-adaptacii-islamskogo-obshchestva-k-mir

13.    Пророченко Н.О. Сучасний стан і перспективи розвитку українсько-іранських відносин. / Н.О. Пророченко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 764-766.   

14.    Пророченко Н.О. Особливості адаптації ісламських суспільств до глобальних змін сучасності: соціокультурний аспект. / Н.О. Пророченко // «Дні науки філософського факультету - 2017» Міжн. наук. конф. (2017; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2017", 25-26 квіт. 2017 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А. Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Ч. 8. – С.116-119.

 Режим доступу: http://www.phildep.univ.kiev.ua/uploads/editor/Files/Dny%20nauky/2017/DS%202017%2010.pdf

15.    Пророченко Н. О. Політичний іслам у країнах Субсахарської Африки // Глобальні трансформаційні процеси в країнах світової периферії (регіон Субсахарської Африки): виклики та можливості для України: матеріали міжнар. наук. конф.; вид. укр. та англ. мов.: доповн. та уточ. / НАН України, ДУ  «Інститут всесвітньої історії НАН України» ; Відп. наук. ред. О.І. Лукаш.  – К. – 2017. – С. 59 – 68.

16.    Prorochenko N. O. Political Islam in Sub-Saharan Africa / Global Transformation Processes in the World Periphery (region of Sub-Saharan Africa) : Challenges and Possibilities for Ukraine. Proceedings of the International Scientific Conference.  Published in Ukr. & Eng., updated, revised / Ed. by Olga Lukash, The National Academy of Sciences of Ukraine, State Institution “Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine”. – Kyiv, 2017. – P.175 – 183. 

17.    Пророченко Н. О. Проблема співвідношення традиції і сучасності у процесі суспільно-політичної модернізації Індії // Індія: давнина і сучасність: збірник наукових праць.  Вип. ІІ / відп. наук. ред. О.І. Лукаш;  НАН України, «Інститут всесвітньої історії НАН України». Всеукраїнська асоціація індологів.– К., 2017. – С. 97-103

18.    Пророченко Н. О. Концепія ісламської економіки: історичне коріння, релігійно-етичні принципи та сучасна світова практика  // Аль-Калям: збірка наукових праць. – Вип. № 7. – Бібліотека ісламознавства.– Вінниця: ТОВ Нілан-ЛТД, 2018. – С. 208-220

19.    Пророченко Н.О. Концепція ісламської економіки: сучасна світова практика. Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня–13 квітня 2018 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. – С 707-709.

20.    Nataliia Prorochenko. MAIN DIRECTIONS AND PROSPECTS OF UKRAINE-IRAN COOPERATION // MATERIALS OF THE INTERNATIONAL CONFERENCE “INTERESTS OF UKRAINE IN ASIA”, 18 April 2018, Institute of International Relations of Taras Shevchenko National University of Kyiv р. 32-34.

21.    Пророченко Н.О. Роль традиції у суспільному розвитку сучасної Індії // «Індія – 70 років незалежного розвитку: досягнення, проблеми, перспективи» // ІV Всеукраїнська конференція індологів, 30-31 січня 2018 р.: [тези] / наук. ред. О. І. Лукаш, літ. ред. Н. І. Мхитарян. – К.: ПФ «Фоліант», 2018. – С. 6-7

22.    Пророченко Н. О. Перспективи українсько-іранського співробітництва у світлі зняття міжнародних санкції з Ірану // Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014-2017). / за загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А. І. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – . 322-330

23.    Пророченко Н. О. «Арабська весна» та її вплив на стан асоційованого членства з ЄС арабських країн Середземноморського регіону // Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014-2017). / за загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А. І. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – С. 199-207

24.   Пророченко Н. О. Ідея «Один пояс – один шлях» як фактор стабілізації ситуації в регіоні Близького та Середнього Сходу // Україна – Китай – 25 років співробітництва: результати та перспективи. «Один пояс – один шлях»: монографія / Наук. ред. О. М. Олійник, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2018. – С. 172-181

25.   Пророченко Н.О. Розділ монографії. Субсахарська Африка та Великий Магриб: Монографія / О. А.Аулін, Д. В. Брильов. Н. О. Пороченко, О. А. Ярош / Іслам і політика: ідеологія, рухи, організації. –2019.  – С. 254-270. 

26.   Пророченко Н. О. Наукова стаття. Еволюція ролі шиїтського духовенства у суспільно-політичному розвитку Ірану / Проблеми  всесвітньої історії. – 2019. – № 1 (7). – С. 56-73. 

27.   Пророченко Н. О. Тези доповіді Соціально-економічний розвиток Ірану в контексті санкційної політики США на сучасному етапі // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ad orbem per linguas. До світу через мови», 20-22 березня 2019 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С 277-279. 

Підготовлено до друку:

28.   Пророченко Н. О. Іслам в Індії: історія розповсюдження і місце у соціокультурному просторі / Індія: давнина і сучасність : збірник наукових праць. Вип. III / відп. наук. ред. О.І. Лукаш; НАН України, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Всеукраїнська асоціація індологів. – К., 2019. – 210 с.  

29.   Пророченко Н. О. Політика КНР в регіоні Середнього Сходу: здобутки і перспективи подано до колективної монографії «Китай в «нову епоху»: до 70-річчя утворення КНР».

 

Ксьондзик Наталія Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. З відзнакою закінчила Московський державний інститут міжнародних відносин (1975), за фахом - спеціаліст із міжнародних відносин. У Київському національному лінгвістичному університеті працює з 1993 року на різних посадах: завідувача кафедри мов і цивілізацій Далекого Сходу, доцента кафедри східних мов і цивілізацій, доцента кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу, доцент кафедри тюркської філології. Захистила дисертацію на тему: "Турецька трудова імміграція в країнах Західної Європи: соціально-політичний аспект (60-ті – 70-ті роки)". Викладає дисципліни: вступ до тюркської філології; турецька мова; історія турецької мови; керує магістерськими роботами.


Публікації за останні 5 років:

1.    Ксьондзик Н.М. Турецька мова в інформаційному світі / Н.М. Ксьондзик //Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 21-23 березня 2015 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. – С. 206-208.

2.    Ксьондзик Н.М. Історія турецької мови: курс лекцій / Наталія Миколаївна Ксьондзик, Сергій Володимирович Сорокін. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – 235 с.

3.    Ксьондзик Н.М. Визначений імперфект у турецькій мові. /Н.М. Ксьондзик // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017 – С. 165-167.

4.    Ксьондзик Н.М.Алтайська епоха у розвитку тюркських мов /Н.М. Ксьондзик // «Ad orbem per linguas. До світу через мови», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С 147-149.

 

Пілик Віталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент. У 2002 році закінчила Київський національний університет імені Тараса Шевченка і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Мова та література (турецька)» та здобула кваліфікацію філолога, викладача, перекладача турецької та англійської мов. У 2005 році закінчила аспірантуру Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. Кандидат філологічних наук з 2007 року. Вчене звання доцента присвоєно в 2013 році. Працює у Київському національному лінгвістичному університеті з 2005 року. 

На кафедрі тюркської філології Викладає дисципліни: Основи теорії і практики перекладу з турецької мови; лінгвокраїнознавство Туреччини; стилістика; переклад науково-технічних текстів з турецької мови; переклад економічних і юридичних текстів з турецької мови; переклад спеціальних лінгвістичних і перекладознавчих текстів; керує магістерськими роботами.


Публікації за останні 5 років:

1.    Пілик В.В. Теоретичні засади лінгвістичної характеристики газетної мови / В.В. Пілик // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО. Серія: “Філологія. Педагогіка. Психологія”. – Вип. 29 – Київ: 2014. – Вид. центр КНЛУ. – С. 78–88. 

2    Пілик В.В. Соціально-експресивне навантаження онімів у турецькій газеті / Пілик В.В. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 19–21 березня 2014 року. – К.: Вид. центр НЛУ, 2014. – С.335-337. 

3.    Пілик В.В. Лексична система турецької газетної мови / В.В. Пілик // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 01–03 квітня 2015 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2015. –  С.344-346.

4.    Пілик В.В. Пошук лексичних відповідників під час перекладу турецькомовних газетно-інформаційних повідомлень українською мовою / В.В. Пілик // Закарпатські філологічні студії. Ужгород: Ужгородський національний університет, 2019. Вип. 9, Т. 1. С. 171-177.

5.    Пілик В.В. Англомовні запозичення у сучасному турецькому газетному тексті / В.В. Пілик // «Ad orbem per linguas. До світу через мови», матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 256-258. 

 

Сіленко Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент. Закінчила Інститут філології КНУ імені Тараса Шевченка за спеціальністю: мова і література (турецька, англійська), кваліфікація: магістр філології, фахівець з турецької мови і літератури та англійської мови, викладач). У 2013 році захистила кандидатську роботу з філології (спеціальність 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії, тема дисертації: "Лексико-стилістичні особливості турецького рекламного тексту". Стаж  науково-педагогічної роботи у вищих навчальних закладах складає 14 років. З 2005 року працює в КНЛУ. Доцент кафедри східної філології. Виконуюча обов’язки завідувача кафедри китайської філології факультету сходознавства (2014-2017 рр.). Працює доцентом кафедри тюркської філології з дня її створення по теперішній час. Відповідальний секретар, член організаційного комітету II етапу Всеукраїнської олімпіади зі східних мов (2013 –2017 рр.). Відповідальний секретар (2018р.), член організаційного комітету II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі східних мов (2019р.).


Публікації за останні 5 років:

1.    Сіленко Н.В. Функціонування фразеологічних одиниць у турецькому рекламному тексті / Н.В. Сіленко // Мовні і концептуальні картини світу : [зб. наук. пр.] / [відп. ред. А.Д. Белова]. – К. : ВПЦ "Київський університет", 2013. – Вип. 46. – Ч. 3.  – С. 377–383. 

2.     Сіленко Н.В. Експлікація функціонування метафори в турецькому рекламному дискурсі / Н.В. Сіленко // Мова і культура : [наук. журнал.] / [голов. ред. Д.С. Бураго]. – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2013. – Вип. 16. – Т.4 (166) – С. 230–234. 

3.     Сіленко Н.В. Репрезентація перекладацьких трансформацій при перекладі турецьких газетно-публіцистичних текстів на українську мову / Н.В. Сіленко // Мова і культура : [наук. журнал.] / [голов. ред. Д.С. Бураго]. – К. : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2014. – Вип. 17. – Т. I (169). – С. 510 – 517. 

4.     Сіленко Н.В. Комунікативно-прагматичні функції виражальних засобів стилістичної семасіології (на матеріалі турецьких рекламних текстів) / Н.В. Сіленко // Науковий вісник кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія : [зб. наук. пр.]. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2014. – Вип. 29. – С. 105–110. 

5.     Сіленко Н.В. Вербалізація концепту ПРАЦЯ в турецькій мовній картині світу / Н.В. Сіленко // Одеський лінгвістичний вісник. – Одеса, Національний університет «Одеська юридична академія», 2015 – Вип. 5. – С.  151–156. 

6.     Сіленко Н.В. Репрезентація перекладацьких трансформацій при перекладі турецьких реалій українською мовою/ Н.В. Сіленко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції,11-13 квітня 2018 року. К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. – С 296-298. 

7.    Сіленко Н.В. Категорія оцінки у турецькому газетно-публіцистичному тексті/ Н.В. Сіленко // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Ad orbem per linguas / До світу через мови», 20–22 березня 2019 року. К.: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 320 – 322. 

 

Голець Оксана Ярославівна, кандидат філософських наук (2005 р.), доцент (2014 р.). У Київському національному лінгвістичному університеті викладає з 2004 р. (2004-2009 рр. – викладач, старший викладач кафедри філософії; 2010-12рр. – старший викладач кафедри історії України і філософії; 2012-15рр. – в.о. доцента та доцент кафедри філософії; з 2015 р. – доцент кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу), доцент кафедри тюркської філології. Випускниця філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (1998 р.). У 2001р. закінчила аспірантуру філософського факультету цього ж університету, спеціалізуючись з феноменології релігії.  Сфера наукових інтересів – філософське релігієзнавство, філософське сходознавство, культурологія. Основні курси: «Релігійні і філософські вчення Китаю», «Релігійні та філософські вчення Японії», «Релігійні та філософські вчення Кореї», «Авраамічні релігії». 

Адреса профілю Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=a9ddrxMAAAAJ&hl=ru


Публікації за останні 5 років:

1.   Голець О.Я. Соціально-економічний розвиток як зміна соціокультурних характеристик: релігійний аспект (на прикладі країн буддистського ареалу) / О.Я.Голець. // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції [“Дні науки філософського факультету – 2015”], (21–22 квітня 2015 р.). частина 3.  – К. : Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2015. – С. 20-22

2.    Голець О.Я. Проблема методології в сходознавчих дослідженнях / Оксана Ярославівна Голець. // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 03-05 квітня 2015 року – К., 2015. – С. 711-712.

3.    Голець О.Я. Специфіка розуміння шляху в філософських традиціях буддизму / Оксана Ярославівна Голець. // Матеріали доповідей та виступів Міжнародної наукової конференції [«Дні науки філософського факультету – 2016»], (20–21 квітня 2016 р.). / редкол.:А. Є. Конверський [та ін.]. – К. : Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2016. – Ч. 1.–С. 206-208.

4.    Голець О.Я. Розуміння шляху людини в релігійно-філософській концепції Рамхаля / Оксана Ярославівна Голець. // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – С.67-69

5.    Голець О.Я. Схід–Захід: проблема формування раціональності / Оксана Ярославівна Голець. // "Дні науки філософського факультету – 2017", Міжн. наук. конф. (2017; Київ). Міжнародна наукова конференція "Дні науки філософського факультету – 2017", 25-26 квіт. 2017 р.: [матеріали доповідей та виступів] / редкол.: А.Є. Конверський [та ін.]. – К.: Видавничо-поліграфічний центр "Київський університет", 2017. – Ч. 8. – С. 109–111

6.    Голець О.Я. Символ вогню в релігійній культурі / Оксана Ярославівна Голець. // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 89–491. 

7.   Golets O., Stavynska I. The Ignis Fatuus phenomenon in the context of the fire element symbol / O. Golets, I. Stavynska. // Філософські проблеми гуманітарних наук. – 2018. – №2 (28). – К. : Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Видавничо-полграфічний центр "Київський університет" 2018. – С. 489–491. 

8.   Голець О.Я., Ставинська І.В. Буддизм в Японії (на прикладі буддійського впливу на формування японського алфавіту) / О.Я. Голець, І.В. Ставинська // “Ad orbem per linguas. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 63–64.

 

Польова Олена Сергіївна (Шулькевич), магістр філології. У 2016 році з відзнакою закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за фахом – перекладач і викладач турецької та англійської мов. За період навчання в університеті неодноразово займала призові місця на міжнародних олімпіадах із турецької мови, а також, у 2013 році посіла І-ше місце на Всеукраїнській олімпіаді з турецької мови. З 2016 року навчається в аспірантурі КНЛУ (напрям підготовки 10.02.13 – мови народів Азії, Африки, аборигенних народів Америки та Австралії). Тема дисертаційного дослідження: Метафора в промовах турецьких політиків: типологія і функції. З 2015 року викладач турецької мови на кафедрі мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. Працює на посаді викладача кафедри тюркської філології за сумісництвом. Викладає турецьку мову та практичний курс перекладу; керує курсовими роботами студентів. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю. 

Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=uWum0nIAAAAJ


Публікації за останні 5 років:

1.    Шулькевич О.С. Функціонування метафори  у публічних промовах турецьких політиків. / О.С. Шулькевич // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30 березня-1 квітня 2016 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. 467-469 с.

2.    Шулькевич О.С. Метафора як засіб вираження оцінки в промовах турецьких політиків./ О.С. Шулькевич // Філологія: сучасний погляд на вивчення актуальних проблем: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 17-18 лютого 2017 р. – Запоріжжя: Класичний приватний університет. – 2017. – С. 95–99.

3. Шулькевич О.С. Транспортна метафора в промовах турецьких політиків / О.С. Шулькевич // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29 березня – 31 березня 2017 р. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017.  

3.    Шулькевич О.С. Лінгвокультурна специфіка метафор у промовах турецьких політиків / О.С. Шулькевич // Одеський лінгвістичний вісник [зб. наук. праць]. – № 9. – Одеса: НУ «ОЮА» – 2017. – С. 166–169.

4.    Політичне мовлення в аспекті політичної комунікації (на матеріалі турецької мови) / О.С. Шулькевич // Південний архів. Філолог. науки: [зб. наук. праць]. – №70. – Херсон: ХДУ, 2017.  С. 122-124.

5.    Польова О.С. Метафоризація сюжетів і персонажів національної турецької й зарубіжної літератур у промовах турецьких політиків / О.С. Польова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. – №19. – Дрогобич: Дрогобицький державний педагогічний університет ім. Івана Франка. – 2018. – С. 107–111.

6.     Польова О.С. Методологічні підходи до аналізу метафори в політичній комунікації / О.С. Польова // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11 – 13 квітня 2018 р. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 598–600.

7.     Польова О.С. Метафорична репрезентація образів міфічних птахів у промовах турецьких політиків./ О.С. Польова // Ad orbem per linguas. До світу через мови: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. С. 266-268.

Підготовлено до друку:

8.     Польова О.С. Морбіальна метафора у промовах турецьких політиків. / О.С.  Польова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Філологія (мовознавство). № 29. Вінниця, 2019.

9.     Religious metaphors in public speeches of Turkish politicians. Tarih Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi. Karabük. 

 

Четверня Тетяна Володимирівна, спеціаліст філології, у 2006 році закінчила Київський національний лінгвістичний університет, за спеціальністю «Переклад (турецька, англійська)». Викладач кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу з 2005 року. Навчання в аспірантурі на кафедрі східної філології 2009-2017 рр. за спеціальністю 10.02.17 – порівняльно-історичне і типологічне мовознавство. Тема дисертаційного дослідження: етнонаціональні особливості фразеосемантичного поля «Моральні якості людини» в сучасних турецькій та українській мовах. Продовжує дисертаційне дослідження. Працює на посаді викладача кафедри тюркської філології. Активно займається практичною перекладацькою діяльністю.

Сфера наукових інтересів – фразеологія. З 2018 року знаходиться у декретній відпустці.


Публікації за останні 5 років:

1.    Четверня Т.В. Методи дослідження фразеосемантичного поля./ Т.В. Четверня // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 30березня–01 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. 447 C.

2.    Четверня Т.В. Поняття “фразеосемантичне поле” та підходи до його вивчення./ Т.В. Четверня // Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29-31 березня 2017 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2017 – С. 393-395.

3. Четверня Т.В. Турецькі фразеологічні одиниці на позначення ЛІНІ. Україна і світ: діалог мов та культур: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11 квітня–13 квітня 2018 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. – С 372-374.

 

Шихизаде Інтігам Алісахіб огли, викладач кафедри тюркської філології. З 2015 року

працював викладачем кафедри мов і цивілізацій Близького та Середнього Сходу. У 2004 р. закінчив Бакинський Слов’янський Університет, за фахом - перекладач азербайджанської та російської мов. З 2006 по 2009 р. навчався в аспірантурі Міжрегіональної Академії Управління Персоналом м. Київ (напрям підготовки 08.02.03 – «Організація управління, планування і регулювання економікою»). У 2010 р. в МАУП м. Київ здобув науковий ступінь доктор філософії в галузі економіки.  Викладає азербайджанську   мову.   Сфера  наукових  інтересів – особливості  перекладу  неологізмів азербайджанською   мовою,   історія   Азербайджану,   Близького   та   Середнього Сходу. Адреса профілю у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=gGfHAxgAAAAJ&view_op=list_works


Публікації за останні 5 років:

1.    Шихизаде І.А. Роль Азербайджанских поэтов и писателей в развитии художественного перевода в начале ХХ века. / І.А. Шихизаде // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 30 березня – 1 квітня 2016 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2016. – C. 460-462.

2.    Шихизаде І. А. Bədii diskurs və onun xüsusiyyəyləri (Художній дискурс та його особливості). / І.А. Шихизаде // Ulu öndərin anadan olmasına həsr olunmuş “Ulu öndər Heydər Əliyev irsində multikultural və tolerant dəyərlər” beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, 3-5 may 2016-cı il. II hissə. – Bakı: Mütərcim, 2016. – Səh. 372-375.

3.    Шихизаде І. А. Переводческая деятельность выдающегося Азербайджанского поэта Самеда Вургуна / І.А. Шихизаде // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 29–31 березня 2017 року .– К.: Вид. центр КНЛУ, 2017. – С. 409-411.

4.    Шихизаде І. А. Sənət, peşə, məşğuliyyət bildirən sözlər əsasında formalaşan etnonimlər. (Етноніми, утворені на основі слів, що позначають професію, ремесло, заняття.) / І.А. Шихизаде // Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. №2/2017. – Bakı: Mütərcim, 2017. – səh. 64-67. // (Актуальные проблемы изучения гуманитарных наук. Межвузовский сборник научных статей. №2/2017. – Баку: Мютарджим, 2017. – С. 64-67.)

5.    Шихизаде І. А. Идеи мультикультурализма Общенационального лидера Гейдара Алиева и развитие украино-азербайджанских связей в области лингвистики. HEYDƏR ƏLİYEV: MULTİKULTURALİZM VƏ TOLERANTLIQ İDEOLOGİYASI / І.А. Шихизаде // I Beynəlxalq Elmi Konfrans. MƏRUZƏLƏRİN TEZİSLƏRİ. 9 aprel – 5 may 2018-ci il. – Bakı, 2018. – səh. 22-23. 

6.    Шихизаде І. А. Переводческая деятельность азербайджанского поэта и драматурга Абдуллы Шаига / І.А. Шихизаде // Україна і світ: діалог мов та культур: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 11 – 13 квітня 2018 року. – К.: Вид. центр КНЛУ, 2018. – С. 381-383.

7.   Особенности перевода терминологии автомобильного спорта на азербайджанском языке (на примере “Формула-1”). “Ad orbem per lingues. До світу через мови”: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 20-22 березня 2019 року. – Київ: Вид. центр КНЛУ, 2019. – С. 406-408. 

8.   Somatik frazeoloji vahidlər. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi. №2/2019. – Bakı: Mütərcim, 2019. Səh. 113-116.

 

Селін Озель, викладач кафедри тюркської філології.  На кафедрі працює з вересня 2019 року. Здобула ступінь магістра на відділенні тюркології в університеті Газі, що знаходиться в Анкарі. З 1998 року й до тепер займається викладацькою діяльністю. На кафедрі викладає турецьку мову й історію турецької літератури.

Адреса електронної пошти: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Перелік навчальних дисциплін,
закріплених за кафедрою
тюркської філології

з/п

Курс

Курс

Кредитів ЄКТС

Годин

1.             

I

Турецька мова

35

990

2.             

I

Практична граматика турецької мови

4

120

3.

І

Вступ до тюркської філології

3

90

4.             

I

Історія східних цивілізацій

3

90

5.             

II

Турецька мова

21

630

6.             

ІІ

Історія турецької літератури

5

150

7.             

ІІ

Лексикологія турецької мови

3

90

8.             

II

Загальна теорія перекладу

3

90

9.             

II

Країнознавство Туреччини

3

90

10.         

ІІ

Країнознавство Арабського Сходу

3

90

11.         

II

Країнознавство Ірану

3

90

12.         

II

Країнознавство Індії

3

90

13.         

II

Країнознавство Ізраїлю

2

60

14.         

ІІ

Країнознавство Китаю

3

90

15.         

ІІ

Країнознавство Кореї

3

90

16.         

ІІ

Країнознавство Японії

3

90

17.         

II

Авраамічні релігії

2

60

18.         

II

Основи буддизму

2

60

19.         

II

Християнство і буддизм

2

60

20.         

II

Філософські-релігійні вчення Японії

2

60

21.         

II

Буддо-даоський синкретизм

2

60

22.

ІІІ

Турецька мова

16

480

23.         

ІІІ

Історія турецької мови

3

90

24.         

ІІІ

ПКП (турецька і українська мови)

8

240

25.         

ІІІ

Теоретична граматика турецької мови

3

90

26.         

ІІІ

Азербайджанська мова

4

120

27.         

III

Історія перської мови

3

90

28.         

III

ПКП (перська і українська мови)

8

240

29.         

IV

Турецька мова

14

504

30.         

IV

Лінгвокраїнознавство Туреччини

3

108

31.         

IV

Теоретична граматика турецької мови

2,5

90

32.         

IV

Стилістика турецької мови

2

72

33.         

IV

ПКП з турецької мови

6

216

34.         

IV

УДП (турецька мова)

4

144

35.         

IV

Азербайджанська мова

3

108

36.         

IV

Перська мова

14

504

37.         

IV

Стилістика перської мови

2

72

38.         

IV

Лінгвокраїнознавство Ірану

3

108

39.         

V

Теорія і практика перекладу з турецької мови

22

660

40.         

V

Переклад економічних і юридичних текстів з турецької мови

6

180

41.         

V

Переклад науково-технічних текстів з турецької мови

6

180

42.         

V

Переклад спеціальних лінгвістичних і перекладознавчих текстів з турецької мови

3

90

43.         

V

Переклад економічних і юридичних текстів з перської мови

6

180

 

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету сходознавства

Розклад занять

 

Розклад
літньої сесії
2021 – 2022 навчального року

 

Розклад атестації здобувачів вищої освіти
2021 – 2022 навчального року

 

 

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти