Кафедра германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова

КОНТАКТИ

03680, Україна
МСП, м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73 (корпус № 1) кімн. 324
тел.: +38 (044) 289-41-22
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ,
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Офіційний веб-сайт кафедри: http://german.knlu.edu.ua/

 

Історія кафедри

Кафедру германської і фіно-угорської філології  створено 1 вересня 2011 року внаслідок реорганізації  5 липня 2011 року кафедри германської і фінської філології, що була створена 1 липня 2007 року на базі кафедри фонетики англійської мови. Кафедру фонетики англійської мови Київського національного лінгвістичного університету (на той час Київського державного педагогічного інституту іноземних мов) було засновано в 1971 році на базі кафедри лексикології та фонетики англійської мови, очолюваної відомим ученим, професором Баранцевим Констянтином Тимофійовичем, з метою розвитку прогресивних  стратегій навчання й дослідження фонетики мовленнєвої комунікації.
Засновником кафедри фонетики англійської мови є заслужений працівник народної освіти, кандидат філологічних наук, професор Маргарита Петрівна Дворжецька. У різні періоди історії кафедри її завідувачами були доцент М.П. Дворжецька (1971-1978 рр.), після призначення якої
в 1978 р. проректором з наукової роботи КДПІІМ кафедру очолила кандидат філологічних наук, доцент Ольга Федорівна Пилипенко, яка керувала кафедрою з 1978 р. по 1987 р.
З червня 1987 р. у зв'язку із переходом О.Ф. Пилипенко на посаду доцента кафедри теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов завідувачем кафедри фонетики англійської мови було обрано кандидата філологічних наук, доцента Аллу Андріївну Калиту, яка керувала кафедрою до початку навчання в докторантурі в 1995 р. Протягом 1995-1996 навчального року кафедру фонетики англійської мови очолювала кандидат філологічних наук, доцент Лідія Денисівна Сліпченко. У 1996-1997 навчальному році кафедрою завідувала кандидат філологічних наук, доцент Ірина Олександрівна Іноземцева, а з вересня 1997 р. у зв'язку із об'єднанням кафедр теоретичної й експериментальної фонетики германських і романських мов та фонетики англійської мови керівництво кафедрою знову здійснювала професор М.П. Дворжецька, яка працювала на цій посаді до 30 січня 2001 р. З січня 2001 р. до травня 2007 р. завідувачем кафедри працювала доктор філологічних наук, професор А.А. Калита.
У зв'язку з тим, що в КНЛУ почали викладати нідерландську, фінську, норвезьку та угорську мови, з липня 2007 року кафедру фонетики англійської мови було реорганізовано у кафедру германської і фінської філології. Очолив кафедру доктор філологічних наук, доцент Роман Володимирович Васько, який з 2003 по 2004 рр. проходив наукове стажування на кафедрі скандинавської філології філологічного факультету Санкт-Петербурзького державного університету. З 2015 року кафедру очолює доктор філологічних наук, професор О.І. Стеріополо.
У 2018 р. кафедрі було присвоєне почесне ім’я професора Георгія Георгійовича Почепцова, під керівництвом якого протягом декількох десятиліть велася плідна науково-дослідна діяльність викладачів кафедри.

 

Наукова діяльність

З перших років заснування кафедри наукова робота посідає пріоритетне місце серед інших видів діяльності професорсько-викладацького складу. Наукова проблематика, розроблювана кафедрою, широка й різноманітна. В рамках наукової школи прагмалінгвістики та мовленнєвої комунікації, яка була заснована у 1962 році доктором філологічних наук, професором Г.Г.Почепцовим, вивчаються граматична система англійської мови в синхронії і діахронії, фонологічні особливості сучасних та давніх германських мов, проблеми теорії мовленнєвих актів та прагмалінгвістики, теорії мовленнєвої комунікації, проблеми дискурсивного аналізу та когнітивної лінгвістики, проблеми невербальної комунікації, проблеми соціолінгвістики.
Зараз на кафедрі працюють видатні вчені, доктори філологічних наук: Р.В. Васько, О.І. Стеріополо, В.І. Перебейнос, І.І. Сєрякова, Черхава О.О., Корольова А.В. Серед професорсько-викладацького складу кафедри 14 кандидатів наук і 1 заслужений працівник освіти.

 

Навчальна діяльність

Кафедра германської і фіно-угорської філології  імені професора Г.Г. Почепцова є випусковою кафедрою факультету з підготовки фахівців зі спеціальності «Філологія».

Бакалаврат

Крім предметів загальної гуманітарної спрямованості, чотирирічний навчальний план програм бакалаврату передбачає вивчення спеціальних дисциплін - історії мови, лінгвокраїнознавства, лексикології, стилістики теоретичної фонетики, граматики фінської, угорської та нідерландської мов.
На кафедрі існує три відділення: фінське, угорське і нідерландське. Студенти вивчають дві іноземні мови. Фінська, угорська і нідерландська мови є основними і зазначені в назві спеціальності випускників університету. В якості другої іноземної мови студенти, починаючи з першого курсу, вивчають англійську мову. Під час навчання студенти мають можливість пройти стажування в тій країні, мову якої вони вивчають.
Випускники отримують всебічну практичну та теоретичну підготовку, що дозволяє їм працювати викладачами, перекладачами, співробітниками іноземних представництв і консульств, а також займатися науково-дослідницькою діяльністю. Випускники кафедри отримують ступінь бакалавра філології і можуть продовжити навчання в магістратурі.

Магістратура

Кафедра здійснює щорічний прийом студентів до магістратури зі спеціальності «Філологія» за освітньо-професійними програмами «Сучасні філологічні студії (фінська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство», «Сучасні філологічні студії (угорська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство», «Сучасні філологічні студії (нідерландська мова і друга іноземна мова): лінгвістика та перекладознавство» на основі ступеня бакалавра цих трьох мов.
Навчання в магістратурі триває 1 рік 4 місяці (3 семестри)  і відбувається відповідно до розкладу занять. Програма «Сучасні філологічні студії: лінгвістика та перекладознавство» спрямована на вдосконалення знань в філології, а також розширення кругозору в лінгвістичних та суміжних гуманітарних дисциплінах. Важливе місце в ній займає навчання як письмового, так і усного перекладу.
Значну частину навчання в магістратурі присвячено написанню наукового дослідження - магістерської дисертації (дипломної роботи магістра філології).
За роки існування кафедри під керівництвом викладачів кафедри було підготовлено та захищено понад 150 кандидатських дисертацій, 10 докторських дисертацій. Кожного року на кафедрі захищається понад 20 дипломних робіт магістрів.

 

 

 

 


Завідувач

Завідувач кафедри германської і фіно-угорської філології імені професора Г. Г. Почепцова – д.ф.н., доц. Шутова Марія Олександрівна

 

 

 

 

 

Науково-педагогічний склад кафедри:

1. д.ф.н., проф. Васько Роман Володимирович
2. д.ф.н., проф. Стеріополо Олена Іванівна
3. д.ф.н., проф. Корольова Алла Валер’янівна
4. д.ф.н., проф. Черхава Олеся Олегівна
5. к.ф.н., доц. Мойсеєнко Ірина Павлівна
6. к.ф.н., доц. Алексієвець Оксана Миколаївна
7. ст. викл. Безсмертна Ірина Юріївна
8. к.ф.н., доц. Березенко Вікторія Миколаївна
9. викл. Богнар Гергей
10. к.ф.н., доц. Берта Елеонора Тіборівна
11. к.ф.н, доц. Бондаренко Ельвіра Сидорівна
12. к.ф.н., проф. Волкова Лідія Михайлівна
13. к.ф.н., доц. Дубровська Ірина Борисівна
14. к.ф.н., доц. Зінченко Оксана Анатоліївна
15. викл. Іванова Юлія Юріївна
16. к.психол.н., доц. Коломієць Валентина Олексіївна
17. викл. Кондратенко Вікторія Валеріївна
18. викл. Конопляста Катерина Іванівна
19. к.ф.н., доц. Корнійко Ірина Валеріївна
20. к.ф.н., доц. Кучер Ігор Анатолійович
21. викладач Кордун Інна Русланівна
22. викл. Майборода Валерія Костянтинівна
23. к.ф.н, доц. Мусієнко Юлія Анатоліївна
24. ст. викл. Опанасенко Тетяна В’ячеславівна
25. к.ф.н., доц. Пініч Ірина Петрівна
26. доц. Сабо Ольга Анатоліївна
27. к.пед.н., доц. Соколець Ірина Іллівна
28. к.ф.н., доц. Субота Сергій Володимирович
29. к.ф.н., доц. Черненко Ольга Віталіївна
30. к.ф.н., доц. Шнуровська Любов Василівна
31. к.ф.н., доцент Орлова Ольга Володимирівна
32. викл. Черноморець Аліна Валеріївна

За сумісництвом

33. к.ф.н., доц. Петрочук Оксана Валентинівна
34. ст. викладач Чобітько Василь Іванович
35. доц. Слаба Оксана Володимирівна

 

 

Дисципліни

І КУРС
Угорська мова
Нідерладська мова
Фінська мова
Практична граматика англійської мови
Практична граматика
 
ІІ КУРС
Угорська мова
Вступ до германської філології
Вступ до фіно-угрознавства
Нідерландська мова
Практична граматика нідерландської мови
Практика усного і писемного мовлення нідерландської мови
Практична граматика фінської мови
Практика усного і писемного мовлення фінської мови
Вступ до фіно-угорського мовознавства

ІІІ КУРС
Теоретична фонетика англійської мови
Теоретична фонетика німецької мови
Теоретична фонетика угорської мови
Історія англійської мови
Лексикологія угорської мови
Історія угорської мови
Нідерландська мова
Лексикологія нідерландської мови
Історія нідерландської  мови
Теоретична фонетика нідерландської мови
Фінська мова
Лексикологія фінської мови
Історія фінської мови
Теоретична фонетика фінської мови

IV КУРС
Теоретична граматика англійської мови
Теоретична граматика угорської мови
Лінгвокраїнознавство
Стилістика угорської мови

V КУРС
Методи лінгвістичних досліджень
Порівняльна типологія англійської та української мов

 

 

Курси за вибором

1. Спецкурс з профілю магістерської роботи "Дискурсивний аналіз службових одиниць сучасної англійської мови" (проф. Волкова Л. М.).
2. "Сучасна німецька вимова та її реалізація в різних комунікативних ситуаціях" (проф. Стеріополо О. І.)
4. "Регіональні  варіанти англійської мови. Діахронічний аспект" (доц. Сабо О. А.).
5. "Модальні слова та вирази в сучасному англомовному дискурсі" (доц. Березенко В. М.).
7. "Зіставний аналіз фразеологічних систем угорської та української мов" (ст. викл. Берта Е. Т.)
8. "Мовленнєвий етикет у міжкультурному спілкуванні" (доц. Соколець І. І.).
9. "Мовленнєва культура як складова професійної підготовки викладача англійської мови" (доц. Соколець І. І.).
10. "Семантика та прагматика службових слів сучасної англійської мови" (проф. Волкова Л. М.).
11. "Модальна перспектива констативного висловлювання в сучасному англомовному дискурсі" (доц. Березенко В. М.).
12. Лінгвістичні аспекти дослідження конфліктного дискурсу (Черненко О.В.)
13. "Емоційна комунікація в сучасному англомовному дискурсі" (доц. Пініч І. П.).
14. "Мовленнєвий етикет в діловому спілкуванні" (доц. Соколець І. І.).
15. "Соціокультурні особливості англійського мовлення українців" (доц. Шнуровська Л. В.)

 

Публікації кафедри за останні 5 років >>

Розклад денної форми здобуття освіти факультету германської філології

 

Розклад занять

 

 

 

Оглядові лекції для здобувачів вищої освіти 2021/2022 н. р.

 

Розклад атестації здобувачів вищої освіти
2021/2022 навчального року

 

Розклад
весняно-літньої заліково-екзаменаційної сесії
2021/2022 навчального року

 

Розклад
літньої заліково-екзаменаційної сесії
2021/2022 навчального року

 


Графік навчального процесу на І – II семестри 2021 – 2022 н. р., денна форма здобуття освіти


 

Розклад заочної форми здобуття освіти факультету германської філології

Положення

Київський національний
лінгвістичний університет

тел.: +38 (044) 287-33-72 (приймальна ректора)
тел.: +38 (044) 529-82-86 (приймальна комісія)
факс: +38 (044) 287-67-88
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

03150, Україна
м. Київ-150,
вул. Велика Васильківська, 73

Зберегти

Зберегти